Кой трябва да издаде болничен лист?

Взехме 25 млн. дни болнични
© Gettyimages
Взехме 25 млн. дни болнични
© Gettyimages

Майка ми е оперирана за онкогинекологично заболяване. От болницата, в която се извърши операцията, издадоха болничен лист за 43 дни, който приключва в края на декември. На 5 януари постъпва за лъчелечение и химиотерапия. За разликата в дните до постъпването й в болница, кой трябва да издаде болничен лист? Личният лекар, ЛКК или друг специалист?

Димитър Костов, гр. София

Въпросите, свързани с условията и реда за издаване на болнични листове поради временна неработоспособност (експертиза на временната неработоспособност), не са от компетенциите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Министерството на здравеопазването (МЗ) и регионалните здравни инспекции (РЗИ) организират и ръководят медицинската експертиза. На това основание за уточняване на вашия случай е необходимо да се обърнете към МЗ/РЗИ.

В нормативната уредба е посочено следното:

Съгласно чл.14 ал.1 от Наредбата за медицинската експертиза болничен лист за цялото време на болничното лечение се издава еднолично от лекуващия лекар. В случаите, когато след болничното лечение болният се нуждае от домашно лечение, при изписването се издава един болничен лист от ЛКК, в който се включват дните за болничното лечение, включително денят на изписването, както и не повече от 30 дни за домашно лечение. След 30-тия ден, ако по медицински показания се наложи лечението да продължи, ЛКК към лечебното заведение за извънболнична помощ издава продължение на болничния лист до 30 дни на болничен за максимум 180 дни.

Съгласно Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, чл. 26. (1) ЛКК разрешават непрекъснат отпуск за временна неработоспособност до 180 календарни дни и не повече от 30 дни еднократно. В тези 180 дни се включват и дните по предхождащия еднолично издаден болничен лист, но не се включват 135-те дни от отпуска по чл. 45 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

След изтичане на 180 дни непрекъснат отпуск поради временна неработоспособност лекарските консултативни комисии (ЛКК) за специализирана медицинска помощ при необходимост насочват болните към ТЕЛК.

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply