Покрива ли НЗОК оперативното лечение на вени?

Д-р Димитър Марков: Вените се превърнаха в ахилесовата пета на съвременния човек!

Д-р Димитър Марков: Вените се превърнаха в ахилесовата пета на съвременния човек!Преди месец ми беше направена лигатура на вена на долен крайник по КП №124, с диагноза 180.2. Предстои ми операция на вената. Интересува ме НЗОК поема ли разходите по операцията и какво аз трябва да заплатя. Какво направление ми трябва при приемане? Здравноосигурена съм, с непрекъснати здравноосигурителни права.

Ангелина Митрева, гр. Кърджали

При лечение по клинична пътека (КП) НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение в болницата с назначаване до два контролни прегледа в рамките на един месец след изписване, задължително записани в епикризата, в същото лечебно заведение за болнична помощ.

По КП №124 “Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент” задължителният минимален болничен престой e 2 дни.

НЗОК заплаща различни видове стентове за артериални съдове, но трябва да се знае точно какъв стент ще се постави, защото цената е различна. Преценката за това става в болнични условия след необходимите изследвания. Лечебното заведение за болнична помощ издава формуляр за вложени медицински изделия, стойността на които се заплаща от НЗОК извън цената на клиничната пътека/амбулаторна процедура.

При необходимост и по преценка на лекаря на един пациент могат да бъдат поставени един или повече импланти, като НЗОК заплаща до 4 протезни материала едноактно и не повече от 8 годишно общо в рамките на действие на Националния рамков договор за 2018 г., от група 3 “Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове” и от подгрупите 4.2 “Периферни стентове” и 4.3 “Балони, излъчващи лекарство”.

Информация за стойността, която НЗОК заплаща за отделните медицински изделия, е публикувана на сайта на институцията.

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply