JOB CARE помага на хора с увреждания

50% от бизнеса срещу защитата за хора с увреждания
50% от бизнеса срещу защитата за хора с уврежданияНова платформа Job Care улеснява сътрудничеството между работодатели и хора с увреждания при наемането им на работа. Целта на интернет услугата е да направи тази категория по-видими на пазара на труда.

Платформата иска да подпомогне българския бизнес да привлече нови 120 000 лица с увреждания на пазара на труда. Тя се реализира с европейско финансиране по проект на Балканския институт за труда и социалната политика и официално ще стартира на 5 декември.

Услугата ще подпомага и работодателите,

които според новите правила на Закона за хората с увреждания ще бъдат задължени да спазват квотния принцип при наемането на работници от тази целева група. За тях са услугите, свързани с оценката на работното място, неговото адаптиране, съобразно вида на увреждане на съответния кандидат, както и коучинг на работодателя. Тя подпомага процеса на адаптиране на новата работа и се предоставя един път или два пъти седмично от външен инструктор за период от един до шест месеца. Така работодателите ще бъдат улеснени да намират подходящите за тях работници. Хората, които търсят работа посредством платформата ще могат да се възползват от услугите професионално ориентиране и конслутрине. За тях също е предвиден коучинг услугата.

Те ще могат да се възползват и от оценка на способностите си.

Семинарът, по време на който ще бъде представена новата платформа, ще бъде първата възможност за лична среща с работодателите. Освен това са поканени и представители на Национално представителните организации на и за хора с увреждания. Платформата се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“ на Министерство на труда и социалната политика. В България хората с увреждания и други групи в неравностойно положение са често пренебрегвани от работодателите. Остаряло е разбирането, че те не могат да упражняват пълноценна заетост. В по-голяма част от развитите европейски страни заетостта сред тях е около 60%, а в България този показател е 31%. В различни случаи хората с увреждания имат способности, които дори превъзхождат тези на други служители. Например лица с увредено зрение участват успешно в ранно диагноцистиране на рак на гърдата при жените, благодарение на тяхната свръхчувствителност.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply