Кой дава направления за изследвания и прегледи на онкопациент?

Личните лекари с до 10% повече направления

Личните лекари с до 10% повече направленияПреди десет години ми направиха операция на простатната жлеза. За съжаление имах рецидив след това и се наложи да се подложа на хормонална терапия и лъчелечение. В епикризата ми са записани провеждане на контролни прегледи един път годишно. Поради отказ от личния лекар за направление след затруднение в уринирането, се наложи сам да си заплатя вече два пъти изследване на PSA. Резултатите показаха тенденция на повишение на пози показател.

Как е уреден въпросът с направленията за контролните прегледи и проследяването на туморните маркери?

Добромир Стаменов, гр. Русе

Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в лечебни заведения за болнична помощ и в комплексни онкологични центрове (КОЦ), сключили договор с НЗОК. Обемът и честотата на дейностите са съобразени с нормативните изисквания, с медицинските стандарти и са гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Дейностите, свързани с диспансеризацията, се извършват по Амбулаторна процедура №7 “Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания”. Амбулаторната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на здравноосигурени с новообразувания по МКБ-10: С00-D48, D55-D68, подлежащи на комплексно амбулаторно наблюдение/диспансеризация, съгласно Наредба №8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (т.е. изпълнението на амбулаторната процедура следва алгоритъма, отразен в Приложение №18 на наредба №8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията).

Обемът на изследванията и консултациите влиза в цената на амбулаторната процедура.

Диспансеризацията/диспансерното наблюдение при хора с онкологични заболявания започва след приключване на активното лечение (системно лекарствено лечение или лъчелечение, или оперативно лечение) по повод на основната диагноза.

Предвидените консултативни прегледи със специалисти и различни изследвания се назначават и осъществяват само при необходимост и по преценка на лекаря, водещ диспансерното наблюдение, съобразно обективното състояние и индивидуалните нужди на всеки пациент, следвайки съответния алгоритъм и времеви интервал. В този смисъл личният лекар не е задължен да издава направления за изследвания, които би трябвало да се извършват в лечебни заведения за болнична помощ или в Комплексни онкологични центрове.

НЗОК заплаща за изследванията на туморни маркери в извънболничната помощ. Допуска се PSA да назначава и личният лекар.

Когато изследванията за туморен маркер фигурират в пакета на диспансерния преглед, изследването се извършва без направление и се осъществява по преценка на лекаря, водещ диспансерното наблюдение.

При диагноза рак на простатата, изследванията на туморни маркери се извършват от първата до 3-тата година след поставяне на диагнозата – 2 пъти годишно, през 6 месеца. Преглед – веднъж годишно след първата година.

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply