Агенцията за хората с увреждания стартира работа от 2021 г.

50% от бизнеса срещу защитата за хора с увреждания

50% от бизнеса срещу защитата за хора с уврежданияДепутатите приеха на второ четене Закона за хората с увреждания.

Законопроектът предвижда от 1 януари 2021 г. създаването на Държавната агенция за хората с увреждания, която да осъществява дейности, свързани с изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите и координиране на политиката за правата на хората с увреждания.

Целта е единната структура да координира изпълнението на цялостната държавна политика за правата на хората с увреждания.

Създава се Съвет за наблюдение, който да гарантира защитата на правата на хората с увреждания и да извършва дейности по насърчаване, защита и наблюдение на прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания, както и да провежда консултации с представителните организации на и за хора с увреждания.

Координацията на органите, имащи отношение към реализацията на правата на хората с увреждания на национално, регионално и местно равнище се налага, заради необходимостта от повишаване на ефективността, както на отделните структури при постигане на общите цели, така и за ефективното използване на ограничените ресурси, с които разполага държавата.

Определят се нови форми на подкрепа, идентифицирани чрез индивидуална оценка на потребностите, която изследва свързаните със здравословното състояние на човека с увреждания, функционални затруднения и наличието на бариери при изпълнението на ежедневните и други дейности, както и вида на необходимата подкрепа.

Чрез установяване на вида подкрепа, човекът с увреждане се насочва към компетентните институции и организации за реализиране на съответните му права.

Новият подход при изготвяне на индивидуалната оценка предвижда същата да се извършва от специализирани отдели към дирекции „Социално подпомагане„, в чиито функции ще бъде заложено основно да осъществяват тази дейност. Специализираните отдели ще бъдат сформирани от квалифицирани експерти, обучени за работа с хора с увреждания.

Имаме един нов закон, който гарантира правата на всички хора с увреждания и им дава нови форми на подкрепа. Това заяви социалният министър Бисер Петков след приемането на Закона за хората с увреждания.

Петков е доволен, че за първи път финансовата подкрепа е обвързана с линията на бедност и размера ѝ е определен в самия закон. Само за тази месечна финансова подкрепа, която е диференцирана в 5 групи в бюджета на МТСП за следващата година са предвидени 426 милиона лева, изтъкна той.

В закона са предвидени мерки за заетост за хората с увреждания, което е тяхната реална интеграция, обясни Петков.

Убеден съм, че с приемането на закона се поставя основата за цялостна реформа на политиката за хората с увреждания, по мнението му.

Задоволство изрази и омбудсманът Мая Манолова.

Истинската победа ще бъде утре, когато Законът за личната помощ бъде приет, коментира тя. Каузата на майките на палатките е свързана със Закона за личната помощ, който очакваме депутатите да приемат утре, допълни общественият защитник. Тя се надява на утрешния Никулден да бъдат събрани палатките.

Автор: Диляна Панайотова

Източник: https://news.bg/

Leave a Reply