Д-р Магдалена Баймакова, д.м.: Ротавирусните инфекции протичат най-тежко при деца до 5 годинки

Когато бебето остава мечта

Когато бебето остава мечтаДнес ще обсъдим основните характеристики на ротавирусния гастроентерит. Наш събеседник е д-р Магдалена Баймакова, д.м. – главен асистент в Катедра “Инфекциозни болести” при Военномедицинска академия – София. През 2008 г. завършва Медицински университет-София. От януари 2014 г. има придобита специалност “Инфекциозни болести”. През февруари 2016 г. придобива образователна и научна степен “Доктор” по научна специалност “Инфекциозни болести”. Преминава обучение по “Инфекциозни болести” в “Lausanne University Hospital” (CHUV), Швейцария. Д-р Баймакова е самостоятелен автор на 1 монография и автор на над 70 научни публикации в български и чуждестранни научни списания. Носител е на наградите “Млад медик на 2015”, “Млад медик на 2017”, “Дигитално активен лекар на 2017” и “За жените в науката 2018”. 

– Д-р Баймакова, ротавирусните инфекции ли са тези, които най-често причиняват остри вирусни диарии?

– Да, определено те са сред най-честите причинители на диария. Добре е хората да знаят, че под диария разбираме състояние, при което се наблюдават три или повече кашави изхождания в рамките на едно денонощие. Повечето гастроентерити, предизвикани от вируси, са самоограничаващи се състояния, като най-често симптомите при тях отшумяват за около седмица. Но през последните години с появата на някои мултирезистентни чревни микроорганизми, се наблюдават и случаи на по-тежко протичащи чревни инфекции.

– В научните си разработки определяте тези инфекции като заболявания с подчертана здравно-социална значимост. Защо?

– Може да се каже, че ротавирусните гастроентерити имат сериозна здравно-социална значимост, тъй като най-често засягат децата до 5-годишна възраст. Това води до силно безпокойство на техните родители, тъй като ротавирусните инфекции могат да нанесат както физически дискомфорт, така и временни психоемоционални разстройства. Освен това не бива да се забравя, че терапията при тези инфекции е свързана и с разходването на определен финансов ресурс

Аз смятам, че всички тези предпоставки са достатъчен повод да кажем, че ротавирусните инфекции имат своята здравно-социална значимост.

– Можете ли да посочите някакви статистически данни относно заболеваемостта в нашата страна? 

– През годините статистическите данни за ротавирусните инфекции варират в различни граници. Така например, регистрираната заболеваемост в нашата страна от ротавирусни гастроентерити на 100 хиляди души през последните три години е както следва: 26,12 случая на 100 хиляди за 2015 г.; 30,64 случая на 100 хиляди за 2016 г.; 40,52 случая на 100 хиляди за 2017 г. Съответно в края на тази година ще разберем каква е била заболеваемостта за 2018 г. Но както се вижда от посочените показатели, се забелязва известно увеличаване на случаите.

– Как започва една ротавирусна инфекция и как протича? 

– Обикновено заболяването започва с повръщане и висока температура в продължение на 2-3 дни, последвани от водниста диария, която продължава 4-5 дни.

Повръщането е водещ и продължителен симптом, като той е по-продължителен при децата и по-кратък при възрастните. Отделянето на вируса в изпражненията продължава около 6 до 10 дни и повече. Най-често ротавирусната инфекция при възрастните протича леко, но при децата, както вече споменах, се наблюдава доста по-тежка клинична картина през целия период на боледуване.

– Д-р Баймакова, какво се предприема при появата на първите оплаквания, характерни за тази инфекция? Какво трябва да имат предвид родителите?

– На първо място, не бива да се изпада в паника. Второ, добре е да се дават повече течности на детето и въобще на болния човек. Добър вариант е приемът на леки храни под формата на супи и яхнии. Трето, ако родителите не могат да овладеят състоянието на заболялото си дете, е най-добре да потърсят специализирана лекарска помощ.

Добре е да се знае, че основният терапевтичен подход при ротавирусните инфекции е провеждането на рехидратираща терапия. Или, най-общо казано, да се постигне възстановяване на водносолевия баланс на организма. Това се постига чрез различни рехидратиращи разтвори, като в по-тежките случаи те се прилагат интравенозно. Прогнозата в развитите страни от Европа и Северна Америка е много добра и се наблюдават малко смъртни случаи от ротавирусен гастроентерит. По-различна е картината в страните от Африка и Азия – там се наблюдава много висока смъртност от тази инфекция.

– Както при всяко заболяване, така и в случая е важно да акцентираме на профилактиката на ротавирусните инфекции. В какво се изразява тя? 

– Профилактиката е свързана основно с добрата лична хигиена – често миене на ръцете, измиването на плодовете и зеленчуците преди тяхната консумация, поддържането на добра лична хигиена. Разбира се, най-добрата профилактика си остава поставянето на ваксина. Това до голяма степен би спасило малките деца от тежките форми на ротавирусен гастроентерит. Напълно убедено бих препоръчала на родителите да поставят ваксина срещу ротавирусен гастроентерит на своите деца. Така направих и аз с моята малка дъщеря. Поставянето на ваксината е отговорност към здравето на нашите деца.

Яна БОЯДЖИЕВА  

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply