МУ- Пловдив с мащабна кампания срещу СПИН

ООН: Един милион души са загинали от СПИН през 2016 г.
pixabay.com
ООН: Един милион души са загинали от СПИН през 2016 г.
pixabay.com

Медицински университет – Пловдив се включва в мащабната кампания срещу СПИН тази година, съобщиха от висшето учебно заведение.

1-ви  декември е Международният ден за борба със СПИН. Кампанията има за цел непрекъснато да повишава информираността на обществото за болестта и инициативите за нейното ограничаване.

„По препоръки на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) в световен мащаб са налице 4 основни предизвикателства по отношение на борбата с ХИВ: подобряване и увеличаване на тестването и диагностиката, осигуряване на по-добър достъп до лечение, осигуряване на вирусен контрол при лекуваните и справяне с продължаващата стигма спрямо ХИВ-позитивните“, съобщи проф. д-р Мариана Мурджева, която е ръководител на Катедра „Микробиология и имунология“ и зам.-ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност на МУ-Пловдив.

По данни на  „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и  СПИН“ при здравното министерство, новите случаи у нас към началото на октомври 2018 година са 161, с което общият брой ХИВ-серопозитивни към този момент е 1460 души. От тях 1 334 се проследяват в секторите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН към инфекциозните клиники в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора и получават съвременна комбинирана антиретровирусна терапия. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от този на инфектираните жени, като 90% са инфектирани по сексуален път, като при  35% е установен хетеросексуален контакт, при 53% – хомо/бисексуален;  11%  са се заразили чрез инжекционна употреба на наркотици. Единични са случаите на вертикална трансмисия, от майка на дете, предимно по време на раждане. Броят на новорегистрираните мъже е близо 4 пъти по-голям от броя на жените. Около 30% от новите случаи през 2018 година с ХИВ-инфекция са във възрастовата група 30 -39 г. В България официално регистрираните лица, заразени с ХИВ, са близо 3000, като това са 66% от инфектираните.

През март 2017 г. МЗ прие нова Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в България с хоризонт 2020 г. Основните й цели са достигане до минимум 60% покритие на групите в най-висок риск чрез интервенции за превенция; намаляване със 75% на новите случаи на ХИВ инфекция, елиминиране на предаването на ХИВ инфекцията от майка на новородено. Сред задачите на програмата е до 2020 г. поне 90% от лицата, инфектирани с ХИВ, да знаят своя статус; включване на антиретровирусно лечение на 90% от хората, живеещи с ХИВ, които знаят своя статус, и постигане на трайна вирусна супресия при тези на лечение. Цели се също през 2020 г. до   90% от бременните жени да имат изследване за ХИВ; да се осигури защита и нулева дискриминация на хората, живеещи с ХИВ, и на лицата от групите в най-висок риск.

Благодарение на дейностите по Националната програма България е страна с ниско разпространение на ХИВ в общото население. По данни от Европейския център за контрол на заболяванията новорегистрираните случаи на ХИВ в България за 2015 г. представляват 3,1 на 100 000 население, спрямо честота на разпространение на нови случаи 5,8 на 100 000 за Европейския съюз.

Тези постижения бяха възможни и благодарение на Програмата по превенция и контрол на ХИВ/СПИН, финансирана от Глобалния фонд. В страната бяха въведени превантивни услуги сред най-уязвимите по отношение на ХИВ групи чрез изграждане на нископрагови центрове и мрежи от обучени екипи на неправителствени организации. Създадоха се условия за подобряване на надзора върху развитието на ХИВ епидемията. Благодарение на тази програма се финансираха дейности, които предоставят нископрагови услуги сред инжекционно-употребяващите наркотици, което допринесе за намаляване на разпространението на ХИВ сред тази група от 46% през 2008 г. до 12% през 2016 година.

Лабораториите по Микробиология, Имунология и Вирусология на УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив участват в първия скриниращ етап на диагностиката на ХИВ; в имунологичното проследяване на болните, както и в диагностициране на инфекциозните усложнения на заболяването и неговото лечение.

Катедрата по Микробиология и Имунология извършва в рамките на утвърдените програми обучение по проблемите на ХИВ и СПИН на студенти-магистри (медици, дентални медици,фармацевти) и бакалаври, на специализанти и докторанти.

В Сектора за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН при Инфекциозна клиника от разкриването му през 2006 г. до сега са регистрирани над 600 души. В момента се лекуват и проследяват 206 ХИВ позитивни от региона. Новите болни за 2018 година са 32. Месечно лечението на 1 пациент възлиза между 900 и 2000 лв. Лечението е безплатно за пациентите и се заплаща от МЗ. Съвременното антиретровирусно лечение осигурява бърза и трайна вирусна супресия, така че вирусът не се открива в кръвта. Това гарантира забавяне прогресията на инфекцията, осигурява високо качесво на живот на ХИВ инфектираните и продължителност на живот близка до тази на неинфектираните. Нещо много важно, ако пациентът е с неоткриваем вирус в кръвта, той не е заразен.

Прилагането на антиретровирусната терапия и придържането към нея е изключително важно за ХИВ инфектираните и за общественото здраве.

„На 1 декември нека отново си напомним, че трябва да продължаваме да участваме активно и отговорно в информираността, диагностиката, лечението и ограничаване на разпространението на инфекцията, както и да бъдем съпричастни към проблемите на хората, живеещи с ХИВ/СПИН“, призовават от Катедра Микробиология и Имунология на МУ-Пловдив и Лаборатории по Микробиология, Имунология и Вирусология при УМБАЛ „Св. Георги“-Пловдив.

Източник: https://www.zdrave.net/

Leave a Reply