Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, декември 8, 2021
Вие сте тук: Home » Моите права » Аптеката не ми достави лекарството по Каса – какво да направя?
  • Последвайте ни:!

Аптеката не ми достави лекарството по Каса – какво да направя? 

Недостиг на лекарства за епилепсия и инсулин в аптекитеИмам лекарство, което ми се предписва всеки месец по здравна книжка. През октомври си оставих книжката, протокола и рецептата в аптеката, за да ми го поръчат. След 12 дни ми отговориха, че от склада са им отказали лекарството и са стурнирали рецептата.

Взех си книжката и протокола, но за рецептата ми казаха, че са я унищожили. Поради загубеното време не мога да си закупя нужното ми лекарство за лечение. Моля да уточните как трябва да постъпи пациентът в такива случаи, за да не се лишава от предписаното му лечение?

Катя Райчева, гр. Пловдив

Съгласно член от индивидуалния договор на аптеката с НЗОК/РЗОК при липса или недостатъчно налично количество на лекарствен продукт в аптеката магистър-фармацевтът се задължава да го достави не по-късно от 24 часа, считано от момента на постъпване на рецептурната бланка. В този случай датата и часът на постъпването на рецептата се отразяват върху нея. Невъзможността се удостоверява с писмен отказ за доставка от търговец на едро до изпълнителя или с други подходящи писмени доказателства. При отказ на търговеца да достави лекарствения продукт аптеката е задължена да уведоми фирмата производител и вносител, за да получи информация за времето на доставка на същия. Договорът за доставка на лекарствени продукти е между аптеката и търговеца на едро.

НЗОК не определя търговците на едро, които ще дистрибутират съответния лекарствен продукт, те се посочват от притежателя на разрешението за употреба в писменото заявление. Не е в правомощията на НЗОК да упражнява контрол при търговията на едро с лекарствени продукти, в това число и при осъществяване на некоректни практики (паралелен износ). НЗОК само заплаща за лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и предназначени за домашно лечение на заболявания, определени с Наредбата по чл.45, ал.3 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), след получаване на писмено заявление от притежателя на разрешението за употреба или негов упълномощен представител, че желае съответният лекарствен продукт да се заплаща. Съгласно Наредба №4 от 4. 03. 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, промени в предписаните лекарствени продукти по рецептурна бланка (образец МЗ – НЗОК №5 и 5А) може да прави само лекарят/лекарят по дентална медицина, издал рецептата, като за целта той анулира неизпълнената рецепта и издава нова.

Информираме ви, че е активирана интернет-платформа за подаване на горещи сигнали за липсващи лекарства и пациентите вече могат да се възползват от възможностите, които тя предлага. Платформата бе представена на Седмата конференция на Федерация “Български пациентски форум”. Тя е създадена от Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРПТЛ) и вече е на разположение 24 часа в денонощието. Това е първата за България интернет-платформа за сигнали за недостиг на лекарствени продукти. Пациентите и техните близки могат да подадат сигнал за липсващ медикамент на интернет-страницата www.parallel-trade-development.org.

В случай че здравноосигуреният не е доволен от обслужването в дадена аптека, може да подаде жалба до директора на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), на територията на която е направил избор на общопрактикуващ лекар, като представи доказателствен материал. За изясняване на фактите, изложени в жалбата, контролните органи извършат проверка и писмено информират жалбоподателя за резултатите от нея.

Източник: https://zdrave.to/

Добавете коментар