вторник, декември 5, 2023
HomeМоите праваПрез какъв период трябва да се правят диспансерните прегледи?

През какъв период трябва да се правят диспансерните прегледи?

Рисковите пациенти - задължително с направлениеЗдравейте, водя се на диспансер при личния ми лекар с диагноза с МКБ-код I11.9 (хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност). През какъв период от време трябва да ми се правят диспансерните прегледи, при положение че ми се полагат четири броя за годината? Проблемът е, че личната лекарка ми ги направи през един ден и твърди, че това не е проблем. Според мен това не е ефективно проследяване на здравословното ми състояние, а само отбиване на номера. Правилно ли ми ги е направила?
Живка Добрева, гр. Варна

В Наредба №8 от 3.11.2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, издадена от министъра на здравеопазването, за заболяването хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност с МКБ код I11.9 е предвидена честота на медицинските дейности до 4 пъти за календарната година, с препоръчителен период на прегледите – на 3 месеца, през същата година. Тази честота и препоръчителен период за това заболяване предполага гарантирано, равномерно извършване на диспансерните прегледи през цялата календарна година. Промяна в оплакванията, в общия клиничен и сърдечен статус и други дават възможност за по-чести прегледи от препоръчания период, но до 4 пъти за календарната година. Следователно извършването на диспансерни прегледи (до 4 за вашето заболяване) през 1 ден означава изчерпване на предвидените за цялата календарна година.

Източник: https://zdrave.to/

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular