Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |събота, октомври 1, 2022
Вие сте тук: Home » Моите права » Как можем да проверим какви ваксини са правени на детето?
  • Последвайте ни:!

Как можем да проверим какви ваксини са правени на детето? 

Създадоха универсална ваксина срещу грип

© Gettyimages

Тъй като три пъти досега се налагаше да сменяме личния лекар на дъщеря ми, мога ли онлайн да проверя какви ваксини, кога и от кой от личните лекари са й поставяни? Ако е невъзможна справка онлайн, как да получа тази информация?

Димитрова, гр. Пловдив

В случаите, когато здравноосигуреният извърши нов избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ), пациентът предоставя на новоизбрания личен лекар извлечение от медицинската документация (в т.ч. и за проведените имунизации). Вие следва да потърсите здравноосигурителната книжка на вашето дете и личната амбулаторна карта, а също така да се обърнете за информация към ОПЛ на детето.

По въпроса за oнлайн справката – да, може да направите такава, ако сте родителят, извършил избора на личен лекар на детето и имате издаден универсален код за достъп (УКД) до електронното досие – вашето и на детето. УКД се издава от всяка Районна здравноосигурителна каса (РЗОК), независимо от местоживеенето, като за целта е необходимо да се подаде заявление за издаване (по образец). Заявлението може да се изтегли и от сайта на НЗОК. В електронното досие има линк имунизации. Там са описани – от 2009 г., код, име на имунизацията, дата на поставяне на ваксината, както и данни за лекаря, който я е извършил.

Може да подадете и заявление до управителя на НЗОК или до директора на РЗОК, което родителят попълва, за да му бъде предоставена информация за ползваната по линия на Касата медицинска помощ (в случая – за извършените имунизации) за съответния период. Предоставянето на информацията се извършва въз основа на това писмено заявление, подадено в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК) или в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК).

Източник: https://zdrave.to/

Добавете коментар