Приветстваме реформата | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |петък, януари 27, 2023
Вие сте тук: Home » Анализи » Приветстваме реформата
  • Последвайте ни:!

Приветстваме реформата 

Приветстваме реформата

В основата на тази подкрепа e да се даде възможност на пациентите да избират спокойно къде да се лекуват, казват от ББА

Рамката на дълго очакваната реформа най-накрая стана ясна – пълна демонополизация на касата или въвеждане на задължително здравно застраховане, което да легализира доплащането и леко да го увеличи. До края на месеца здравният министър Кирил Ананиев ще даде и подробностите. Ето и мнението за промените на Българската болнична асоциация (ББА).

През месец септември Министерство на здравеопазването започна обсъждане на отдавна чаканата реформа на здравното осигуряване. Първият от предложените два модела се състои във въвеждане на задължително допълнително застраховане на гражданите, а втория вариант е пълна демонополизация на здравното осигуряване. Вторият вариант намери подкрепата и на Финансовият министър, който официално се обяви за пълна демонополизация на здравното осигуряване. Българска болнична асоциация, която обединява лечебни заведения за болнична помощ, приветства реформата в сектора. В основата на тази подкрепа e да се даде възможност на пациентите да избират спокойно къде да се лекуват.

Важно е при реформата да се намери модел, 

при който да отпадне необходимостта от административно ограничаване на медицинската помощ, съществуваща сега под формата на различни мораториуми, лимити, стандарти и други бариери пред достъпа на болните до лечебните заведения.От друга страна промяната не следва да бъде свързана с ограничаване ролята и отговорността на лекарите, в управлението и регулацията на медицинската помощ. Важно е промените да се случат с активното участие на всички участници в сектора, болничните асоциации и Българския лекарски съюз, които да дадат принос при изработване и изпълнение на технологичните детайли, касаещи промени в здравната система, медиацията и арбитрирането на процесите в лечебната дейност и др. Това ще бъде гаранция за въвеждане и стандартизиране на добрите медицински практики.

Развитието на конкурентната среда ще

даде силен стимул за повишаване на качеството на медицинската помощ и ще направи контрола върху разходваните средства много по-ефективен. Конкуренцията за избора на пациента е най-силния стимул за повишаване на частните и публичните инвестиции в човешките ресурси и в здравната инфраструктура.Като заявяваме своята позиция в подкрепа на реформите, ние декларираме, че сме готови да участваме активно в целия процес на подготовката и реализацията на новия модел на здравно осигуряване. Разбира се, важен момент е как и при какви условия би се осъществила промяната. От най-съществено значение е преходът към нов модел да не се отрази негативно на пациентите и на достъпа им до необходимите здравни услуги. Ето защо, изразяваме готовност за участие чрез нашите експерти, в работни групи в МЗ, които да разработят възможните сценарии и да се погрижат за обезпечаване на спокойствието на всички пациенти.

Източник: https://clinica.bg/

Добавете коментар