Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |понеделник, май 23, 2022
Вие сте тук: Home » Моите права » Подлежа ли на диспансерно наблюдение от личния лекар при хипертония и сърдечна недостатъчност?
  • Последвайте ни:!

Подлежа ли на диспансерно наблюдение от личния лекар при хипертония и сърдечна недостатъчност? 

Рисковите пациенти - задължително с направлениеИмам захарен диабет и съм на лечение с инсулин. Диспансеризиран съм при ендокринолог. Освен това страдам и от есенциална хипертония и сърдечна недостатъчност. Моля да уточните дали е възможно за последните две заболявания да бъда диспансеризиран при личния ми лекар?

Калоян Стефанов Мирчев, гр. София

Съгласно чл.124, ал.2 от НРД за медицинските дейности за 2012 г. в случаите, в които пациентът е със заболявания, класифицирани в един клас, но с различни МКБ кодове, за едни от които подлежи на диспансерно наблюдение при общопрактикуващия лекар (ОПЛ), а за други – при специалист, то този пациент подлежи на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по вид, обем и честота) за всички заболявания изцяло от ОПЛ, освен ако пациентът не заяви изрично желание за извършването му от специалист.

Видно от гореизложеното, в случай че страдате от заболяването есенциална хипертония (МКБ код I10), за което подлежите на диспансерно наблюдение от общопрактикуващия (личния) лекар, и от застойна сърдечна недостатъчност (I50.0) или левокамерна недостатъчност (I50.1), за което подлежите на диспансерно наблюдение от кардиолог, следва да бъдете диспансерно наблюдавани за тези заболявания изцяло от личния лекар, освен ако не заявите изрично желание за извършването на диспансеризацията от кардиолог. Това няма отношение към диспансеризацията при лекаря ендокринолог, който ви наблюдава за заболяването захарен диабет.

Източник: https://zdrave.to/

Добавете коментар