вторник, декември 5, 2023
HomeАнализиОткриха щадящ метод за лечение на меланома

Откриха щадящ метод за лечение на меланома

Откриха щадящ метод за лечение на меланома
Става дума за едностепенна меланомна хирургия, която пести разходи и повишава безопасността, казва проф. Георги Чернев

В България е официализиран за първи път в света нов метод на лечение, който спестява една интервенция при пациенти с меланоми. Това не само пести разходи на финансиращите институции, но намалява и риска за пациентите.

Става въпрос за едностепната меланомна хирургия, въведена за първи път в света от екипа на проф. Георги Чернев, началник на Клиниката по дерматология и венерология към Медицинския институт на МВР. Чрез него в 40 до 50% от случаите лекарите са успели да съкратят тази ненужна операция. Резултатите от 6 -7 пациента пък са публикувани в международни научни медицински списания и намират широко одобрение.
„Оперативното лечение на меланома по международно установените гайдлайни е или поне до скоро беше свързано с 2 стъпки – първата е хирургична ексцизия с 0.4-0.5 см. поле на оперативна сигурност и в зависимост от туморната дебелина се прави повторна резекция.

Когато туморната дебелина е между 1-2 мм. резекционната зона е 1 см. допълнително във всички посоки, ако е над 2 мм, то тази зона е 2 см. във всички посоки и т.н. Определянето на така наречения стражеви лимфен възел е задължително при туморна дебелина над 1мм. А когато първичните тумори са с дебелина над 4 мм. и регионалните лимфни възли са незасегнати, то определянето на този дрениращ лимфен възел донякъде се обезсмисля“, обяснява той.

Промените

За първи път в България и в света специалистите вземат решение туморната дебелина да се премери предоперативно при 2 случая на пациенти с меланоми и в зависимост от нея да бъде определен хирургичния подход.

„При тумори под 1 мм. (установено ехографски), бе предприета резекция с поле на хирургична сигурност от 1 см. във всички посоки, като пациентът бе подложен на една единствена хиругична ексцизия. Установената хистологично туморна дебелина съвпадна с премерената предоперативно ехографски туморна дебелина, като по-този начин пациентът не бе подлаган на задължителната втора хирургична интервенция. Това бе плод на нашите дългогодишни наблюдения. Успяхме да оптимизираме този подход. И не само – имаме и успехи при приложението му“, казва проф. Чернев.

Неприятното е , че уредът за премерване на туморната дебелина не е наличен в институцията, а бе необходимо пациентът да бъде препратен на друго място с оглед провеждането на изследването. Но планираното изследване стана факт и пациентите са живи и здрави към момента. При тумори с клинична и дерматоскопски характеристики на меланом и туморна дебелина над 1 мм., но под 4 мм., препоръчваме едновременното премахване на приариуса заедно определянето и отстраняването на стражевия лимфен възел, добавя специалистът.

Благодарение на дългогодишната медицинска практика лекарите са успели да съкратят броя на хирургичните интервенции при 40 до 50% от случаите с тънки меланоми (при налични ясни клинични и дерматоскопски критерии за меланоми) само на една.Дори без да е необходимо предоперативното измерване на туморната дебелина да бъде направено ехографски. Данните са официализирани в международни списания. И са достъпни в цял свят.

Резултатите

Едностепната меланомна хиругия не е правена досега в световната практика, т.е. пациентите са подлагани само на една вместо на две операции. „Създадохме и определени алгоритми за хирургично лечение на меланоми с различни туморни дебелини и стадии. Иновация, която би следвало да направи бум в световната медицина. Спестена е 1 операция на пациентите заедно с неволите и тревогите, спестени са пари на данъкоплатците. Втората хоспитализация в Америка например е оценена по неофициални данни на около 12 хил. долара. Ние установихме, че тези пари не е необходимо да се дават, защото правим само 1 операция“, казва проф. Чернев. По този начин не се спестяват само разходи, но се редуцира броя на възможните допустими грешки (от страна на пациент и медицински персонал) и всичко това е базирано само на соновите на логическото медицинско мислене и съгласувано с добрата медицинска практика и постулата да не вредиш!

Засега обаче лекарите не срещат подкрепа от здравните институции, въпреки че това, което правят е уникално за световната и българската медицина.

Парадоксите

Въпреки иновацията, операциите в МВР – болница на злокачествени кожни тумори са спрени поради новите правила на касата от 2017 г., с които се въвежда изискването да е наличен екип от 6 специалиста, за да се изпълнява пътеката за лечение на злокачествени кожни тумори. Затова проф. Чернев е принудени да извършва операциите само в частна клиника, където те се радват на завиден интерес от страна на пациентите и на колегите от научната международна общност.

„Интересно е дали новият шеф на НЗОК ще бъде словоохотлив за тези проблеми? След като няма осъдени при изписани пациенти с по5 стента, а установени да кажем 2 налични или липсващи въобще стентове на сърцето не мога да съм прекомерен оптимист“, казва проф. Чернев.

Източник: https://clinica.bg/

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular