петък, декември 1, 2023
HomeМоите праваМоже ли родителите да отложат поставянето на реимунизация БЦЖ?

Може ли родителите да отложат поставянето на реимунизация БЦЖ?

Специалистите: БЦЖ ваксината не е опаснаДетето ми е на седем години и личният лекар настоява да му направим реимунузация БЦЖ. Моля ви да уточните тази реимунизация задължителна ли е и може ли да бъде отложена?

Ангелина Христова, гр. Бургас

Поставянето и провеждането на имунизациите и реимунизациите следва да се извършват от личния лекар съобразено както с изпълнението на Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България, издадена от министъра на здравеопазването (изм. обн., ДВ, бр.38 от 12 май 2017 г.), така и с Имунизационния календар на Република България (приложение №1 към чл.2, ал.2 на Наредба №15).

Имунизациите, включени в имунизационния календар, са задължителни съгласно Закона за здравето.

В чл. 20 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България е записано, че задължителните имунизации и реимунизации могат да бъдат отлагани при наличие на медицински противопоказания съгласно приложение № 10 “Медицински противопоказания за имунизациите, включени в Имунизационния календар на Република България”. Отлагането по медицински противопоказания се извършва от лекарите след консултация и становище от лекар специалист по основното заболяване, с изключение отлагането при остри инфекциозни заболявания, включително в периода на рековалесценция или фебрилни състояния, при които не се изисква мнение от лекар специалист.

Отлагането се отразява в обменната карта на новороденото и в ЛАК на пациента, отложен от имунизации. Отлагане от имунизации се допуска за не повече от три месеца. Отлагането по медицински противопоказания за срок, по-дълъг от три месеца, се извършва с решение на областна специализирана комисия.

За повече информация следва да се обърнете към съответната Регионална здравна инспекция (РЗИ).

Източник: https://zdrave.to/

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular