вторник, декември 5, 2023
HomeМоите праваКак да проверя какво е платила НЗОК за лечението ми през последните...

Как да проверя какво е платила НЗОК за лечението ми през последните 3 години?

Лекарският съюз подписва рамковия договор с НЗОКПрез последните години ми се наложи да влизам няколко пъти в болница за провеждането на хирургични операции. Страдам от сърдечносъдово заболяване. Имам съмнения, че за няколко от операциите, които не са направени, са взети пари от Касата. Освен това за всяка от тях ми искаха да доплащам различни суми. Най-много ме притеснява това, че след всички тези операции нямам подобрение. Искам да попитам също така съдовите операции покриват ли се от Здравната каса? Аз съм първа група инвалид, с 92%, без право на работа и 147 лв. пенсия.
Минка Добрева, гр. София

Електронното здравно досие предоставя възможност на здравноосигурените както и на тези, чиито здравноосигурителни права са прекъснати, за бърз и цялостен онлайн достъп за ползваната от тях медицинска и дентална помощ. В него се съхранява информация за извършен избор на личен лекар, както и за извършените и отчетени за него дейности от джипито, лекарите-специалисти, болничните заведения, лабораториите и аптеките. За всяко несъответствие между получена медицинска помощ и отразените дейности в електронното здравно досие хората имат право да подават жалби в съответните районни здравноосигурителни каси.

В този смисъл справка за извършените и отчетени оперативни процедури може да направите в здравното си досие. Достъпът до досието се осъществява чрез универсален код за достъп (УКД), издаден от НЗОК/РЗОК, или електронен подпис, или Персонален идентификационен код (ПИК) на Националната агенция на приходите (НАП).
Информация относно реда и условията за издаване на УКД, както и какви са стъпките, за да се влезе в здравното досие, е публикувана на интернет страницата на НЗОК.

След уточнение на клиничната пътека, по която сте били приети и оперирани, ще можем да ви отговорим какво точно заплаща НЗОК.

Източник: https://zdrave.to/

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular