Ефектът от промените в ТЕЛК ще проличат есента

Отстраниха проблема в системата за обработка на ТЕЛК-решения в София

Отстраниха проблема в системата за обработка на ТЕЛК-решения в СофияНовите правила в наредбата за медицинската експертиза вече са в ход. Днес започва първата седмица, в която лекарите ще прилагат различна методика за отчитане на степента на увреждане. Какъв ще е ефектът за хората, съгласни ли са лекарите с промените, попитаме д-р Боряна Холевич, председател на Сдружението на лекари от ТЕЛК.

– Д-р Холевич, какъв ще е ефектът, който очаквате от промените в медицинската експертиза занапред?

– Аз работя от 2000 г. в ТЕЛК и съм доста добре запозната с всички промени в системата. Всяка следваща е все по-ощетяваща хората. В конкретния случай очакваме между 150 и 200 хиляди души да пострадат. Една огромна част ще останат без никаква подкрепа, тоест ще изпаднат под 50%, друга огромна част от хората ще изпаднат в много по-ниска група с по-малка подкрепа.

– Кои са тези 150-200 хиляди, от какви заболявания страдат най-често?

– Заболяванията са много, няма как да ги изброя, но това са хората, които досега по старата формула са имали например 40 и два пъти по 30 процента за различни заболявания или два пъти по 40 и т.н. В конкретния случай те ще изпаднат под 50%.

– Въпросът е имат ли те нужда от подпомагане, доколко работоспособни са?

– Вижте, аз съм против изчисляването на процент на работоспособност. Всеки човек в България има право на труд, работоспособността според мен и според колегите ми не зависи от увреждането. Човек може да е напълно сляп и да е гениален опере певец например. Работоспособността е нещо съвсем различно от увреждането, за което човек трябва да получи съответната подкрепа за рехабилитация, за лекарства, за да може да поддържа здравето си и да бъде работоспособен.

– Тоест, в тази група няма случайни хора, които да нямат нужда от подкрепата, която досега са получавали?

– Има една част хора – над 60-70 години, които досега получаваха по този начин група инвалидност. Има и една друга част от хората, които получаваха група инвалидност за заболявания, които протичаха с обостряния и продължителни ремисии, те също ще отпаднат. Но ще отпадне и една огромна част от хората с хронични и неличими заболявания, които би трябвало да получат подкрепа. Затова ние бяхме предложили някои състояния, които са практически неинвалидизиращи да отпаднат от списъка с инвалидизиращите, но в МЗ предприеха съвсем друго – решиха да направят масово орязване.

– Какъв е броят на тези две групи сред всички 200 000, които ще са засегнати?

– Точна цифра не мога да ви кажа, но ще отпаднат и хора с хронични заболявания, които се нуждаят от подкрепа. Едни такива са болните с неинсулино зависим диабет с две усложнения, които ще получат 40%. Те най-често имат придружаващи заболявания, които са до известна степен и резултат от диабета и които протичат по-тежко при тях – сърдечносъдовите например. Тези хора ще останат без подкрепа.

– Здравно министерство обаче казва, че по новата методика хората с онкологични заболявания ще получават по-висок процент инвалидност?

– И досега хората с тези заболявания, с много малки изключения, като карцинома на щитовидната жлеза например, получаваха 50% след петата година. Така че това е малко за заблуда на обществото. И досега при карцином на гърдата, на матката, на пикочния мехур пациентите си получаваха висок процент.

– Кога ще бъде първата вълна на новите медицински експертизи?

– Предполагам, че след летните отпуски, защото сега много от колегите са в отпуска.

– В наредбата се казва, че ще има и шестмесечен период на наблюдение на ефекта, лекарите ще участват ли в него?

– Без съмнение управляващите ще бъдат доволни от ефекта, защото целта е механично намаляване на броя получаващи съответната подкрепа. Как ще се осъществява нямам представа, но най-вероятно ще се ползват данните от НОИ, където ще се види, че много по-малко хора са стигнали до 50% и са получили инвалидна пенсия или съответно подкрепа.

– Има ли друго, което ви смущава в наредбата?

– Да, това е освидетелстването по документи. Винаги ние като лекари, сме учени, че трябва да бъде прегледан пациента. Защото едно и също заболяване или увреждане протича по различен начин и е различна прогнозата при различните хора. За да стане ясно, ще ви дам пример. Аз съм ортопед и една коксартроза при жена, която е 100 кг. и при една, която е 50 кг., протича по коренно различен начин. Без да е видян пациентът е безумно да се дават проценти.

– А каква беше идеята на освидетелстването по документи?

– Не знам, предполагам някой си въобразява, че така прави борба с корупцията, а промяната е безумна. Ние сме лекари, а не чиновници, даващи някакви проценти. Ако искате дори един инфаркт при един диабетик на инсулин протича по един начин и рисковете са едни, по друг начин протича при един млад и здрав човек. И тук вече идва и другото – за кое заболяване ще дадем процента – за инсулино зависимия диабет с всички усложнения или за настъпилия инфаркт, който е и следствие от диабета.

– Даването на 20% от сумата на уврежданията, които са над 50% няма ли да компенсира тези пациенти?

– Това ще стане само при най-тежките случаи, защото, ако има 80 и 50 процента човекът, пак няма да мине в така наречената първа група, а ще стане 90% и ще бъде във втора. Трябва да има две много тежки заболявания, за да отиде в първа група.

Източник: https://clinica.bg/

1 COMMENT

  1. Здравейте! Аз вече съм жертва на новата реформа от 2006+2019 получих 17 телкови решения документите минаха и пре НЕЛК,Министерсто и на здравоопазване от 47,2 стигнах до 71%,а на 2102.2019г. се явих в ТЕЛК ГАБРОВО и ми бе отредено 40% за мързеливо око,като в предишното решение на съшят ТЕЛК ми беше 45% с медана дискова херния съм на ниво с-3 с-4 с компесия на медулата доказана от професо Ивет Колева пекрепени с ядрено магнитни резонаси,скенери,ЕМГ-ТА.Същата ми причини падане от 5 м. височина с раздробена дясна фрактура 5 м. с външен фиксатор и 1м. гипс в момента глезена е за опирация с пареза и скъсяване 3см.Окото е за опирация,глезена също,връта също,дясна рамо с голям борсит.

Leave a Reply