Каква е процедурата при изгубена здравна книжка, за да се издаде нова?

Каква е процедурата при изгубена здравна книжка, за да се издаде нова?

Каква е процедурата при изгубена здравна книжка, за да се издаде нова?Живяла съм над 10 години в чужбина. Сега се завърнах да работя в България и към момента съм назначена на работа с трудов договор. С непрекъснати здравноосигурителни права съм. По обективни причини не разполагам с лична здравноoсигурителна книжка (не знам къде е, така че може да се счита за изгубена). Какви стъпки следва да предприема, за да ми бъде издадена нова здравноосигурителна книжка?

Към момента постоянният ми адрес е извън София, но настоящият – в столицата. Може ли да си избера личен лекар в гр. София и ако да, трябва ли за целта да си променя постоянния адрес? Има ли определен срок за избор на личен лекар при това положение?

Мирослава Георгиева, гр. София

Процедурата за издаване на нова  здравноосигурителна книжка (ЗОК) при загуба, кражба, унищожаване на вече издадената е следната:

• Здравноосигуреният трябва да подаде молба декларация по образец до директора на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) по избор на личен лекар.

• Изгубената ЗОК се обявява за невалидна от директора на РЗОК.

• Здравноосигуреният заплаща стойността на новата ЗОК – 4.08 лв., за което РЗОК му издава документ.

• След представяне на документа за закупена ЗОК, здравноосигуреният получава от РЗОК нова ЗОК и протокол по образец, като в 3-дневен срок новата ЗОК се представя на избрания личен лекар за заверка.

По отношение на въпроса за избор на общопрактикуващ (личен) лекар, вероятно имате предвид дали и кога човек може да смени личния си лекар при промяна на настоящия адрес. В тази връзка уточняваме, че когато е променен настоящият адрес, здравноосигурените имат право да сменят общопрактикуващия лекар (ОПЛ) по всяко време на годината, извън регламентираните срокове през юни и декември. Правото на избор на личен лекар се осъществява, като се попълни “Регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар”, която може да се разпечата от интернет страницата на НЗОК.

Във формулярите за избор на личен лекар (първоначален и временен избор, както и за смяна на личния лекар) фигурира “настоящ адрес”. Като такъв адрес на осигурения се вписва адресът по местоживеене към момента на попълване на регистрационната форма. Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК предоставя възможност да се направи избор на ОПЛ (първоначален, временен или постоянен) и онлайн, ако човекът има електронен подпис, с който да подпише регистрационната форма за избор на личен лекар.

Милена ВАСИЛЕВА

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply