Ваденето на мъдрец влиза ли в безплатните услуги по Каса?

Проблемите със зъбите показват и риск от сърдечносъдови болести
© Pixabay

Има ли безплатни протезиТези дни ми се наложи вадене на долен мъдрец по оперативен път, за да не бъдат засегнати предните зъби при вадене по стандартния начин. Поне така ми обясни зъболекарят-хирург, чиито услуги ползвах. Здравно осигурен съм, а се оказа, че за цялата манипулация трябваше да заплатя сам 260 лв., както и още 25 лв. за панорамна снимка, веднага след екстракцията.

Въпросът ми е: наистина ли НЗОК не покрива подобни манипулации и защо трябва да плащам суми, сравними с плащанията за т.нар. избор на екип при други видове операции? Все пак, това не е естетична хирургия.

Валентин Хубенов, гр. София

Екстракциите на полуретинирани и ретинирани мъдреци не са в договорния пакет по дентална медицина в извънболничната помощ, регламентиран в Националния рамков договор по дентална медицина за 2018 г.

Можете да използвате правата си като здравно-осигурен във всички останали случаи, когато ви се наложи екстракция на зъби, без значение кой е зъбът. Доплащанията са 4.00 лв. в първичната извънболнична помощ и 13.50 лв. – в специализираната извънболнична помощ, т.е. в случаите, когато ваденето на зъба се извършва от лекар по орална хирургия и след издаване на направление – бланка 119 на МЗ от лекар от първичната извънболнична дентална помощ.

НЗОК заплаща за секторни снимки на зъби – “Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)” и за “Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)”, при условие че здравноосигурените са изпратени с направление, издадено от лекуващия лекар по дентална медицина в лаборатория, която има договор с НЗОК. Във всички останали случаи заплащате по ценоразписа на съответната лаборатория.

Източник: https://zdrave.to/

Leave a Reply