Тестват закупуване на лекарства с електронна система

НЗОК въвежда електронни рецепти и направления

НЗОК въвежда електронни рецепти и направленияНа 2 юли Министерството на здравеопазването стартира провеждането на тестова процедура за закупуване на лекарствени продукти, чрез Електронната система.

Целта на тестовата процедура е всички функционалности на Електронната система да бъдат проверени в реално време за работоспособност и ефективност. Предвижда се тестовата процедура да се проведе в рамките на месец юли 2018 година.

За стартирането на тестовата процедура, са уведомени всички заинтересовани страни. Тестовата процедура стартира с покана за събиране на заявки до лечебните заведения, попадащи в чл. 1 от Постановление № 146 от 9 юни 2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“.

Според Постановление №146/2015 г.: лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 и чл. 9 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), центрове за спешна медицинска помощ, лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, както и комплексните онкологични центрове.

Тестовата процедура обхваща закупуването на всички лекарствени продукти от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък. Достъпът до Електронната система се осъществява от регистрирани потребители чрез електронен подпис.

Източник: https://news.bg/

Leave a Reply