Дадоха анализ на наредбите за ТЕЛК на пациентските организации

Отстраниха проблема в системата за обработка на ТЕЛК-решения в София

Отстраниха проблема в системата за обработка на ТЕЛК-решения в СофияМинистерство на здравеопазването е предоставило на организациите на хората с увреждания сравнителен анализ между действащата Наредба за медицинска експертиза и предложения от министерството проект за промени.

На 20 април този анализ е предоставен на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, посочват от МЗ.

Това беше един от ангажиментите, които здравният министър Кирил Ананиев пое на среща с организациите на хората с увреждания, проведена на 13 април.За изготвянето на анализа настояваха представителите на организациите на хората с увреждания.

В изпълнение на подписаното по време на срещата споразумение с национално представителните организации, на 18 април на официалната страница на МЗ беше публикуван Правилникът за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи за обществено обсъждане.

На 23 април, също в изпълнение на споразумението, на сайта на МЗ е публикуван и Проектът на Наредбата за медицинската експертиза, като публичното обсъждане ще протече отново в рамките на 30 дни. Предстои провеждането на следваща експертна среща, на която да бъдат обсъдени предложенията на национално представителните организации във връзка с публикуваните проекти.

В рамките на обществените обсъждания всеки гражданин може да изпрати своите становища.

Източник: https://news.bg/

Leave a Reply