Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, юли 6, 2022
Вие сте тук: Home » Инициативи и мероприятия » Личните лекари следят за децата в риск
  • Последвайте ни:!

Личните лекари следят за децата в риск 

Личните лекари следят за децата в риск

Джипитата трябва задължително да подават сигнал за хлапета, които имат нужда от закрила

Личните лекари да подават сигнал в случай, че дете в риск стане техен пациент. В зависимост от случая те трябва да алармират до дирекция „Социално подпомагане“, МВР или Държавната агенция за закрила на децата. Това предвижда писмо на директора на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в София д-р Данчо Пенчев до лечебните заведения на територията й.

Изискването е предвидено в Закона за закрила на детето и трябва да стане част от длъжностната характеристика на медицинските специалисти в първичната извънболничната помощ. Задължението към медиците да сигнализират отговорните институции важи дори

в случай, че е обвързано с професионална тайна, 

се казва в писмото. Ако лекарите не спазват изискването подлежат на административно наказание.

Също така медицинските специалисти трябва да са запознати с Етичния кодекс за работа с деца, който също е изпратен в писмото от РЗИ до столичните шефове.
Мерките са част от Плана за действие за периода 2017-2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017 – 2020 г. Най-вероятно те се въвеждат и заради зачестилите случаи на насилие над деца.

Миналият месец майка повеси бебе от балкона 

на осмия етаж. През февруари тази година пък изплуваха шокиращи кадри с физически и психически тормоз над деца, лишени от родителска грижа, настанени в специализиран дом в Бурово. До края на май шефовете на лечебни заведения трябва да се отчетат пред РЗИ за предприетите действия относно актуализацията на длъжностните характеристики.

Автор: Мила МИШЕВА

Източник: https://clinica.bg/

Добавете коментар