Здравното министерство изпревари реформата в ТЕЛК със собствени предложения | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |неделя, февруари 5, 2023
Вие сте тук: Home » Анализи » Здравното министерство изпревари реформата в ТЕЛК със собствени предложения
  • Последвайте ни:!

Здравното министерство изпревари реформата в ТЕЛК със собствени предложения 

Здравното министерство изпревари реформата в ТЕЛК със собствени предложенияНа фона на планиран национален протест от хората с увреждания срещу идеите за реформа на системата на Националната и териториалните експертни лекарски комисии (НЕЛК и ТЕЛК) Министерството на здравеопазването предлага няколко съществени промени в правилника за работа на комисиите, за част от които професионалистите в сектора настояват отдавна и които не са свързани с цялостната промяна в модела на определяне на инвалидност. Сред тях са например да отпадне задължението лекарите в комисиите да са заети в тях на трудов договор и на пълен работен ден, както и да се промени начинът, по който се оценява трайно намалената работоспособност по вид и степен на увреждане.

Постановлението за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи и на Наредбата за медицинската експертизае публикувано на страницата на здравното министерство за обществено обсъждане до 2 май, съобщават от пресцентъра на ведомството. „Целта на промените е постигането на обективност и прозрачност на медицинската експертиза, съчетана с ефективни контролни механизми върху цялостната ѝ дейност“, посочват оттам.

Най-съществената промяна е въвеждането на изцяло нов сегмент в наредбата, озаглавен „Отправни точки за оценка на трайно намалена работоспособност„, и на вида и степента на увреждане в проценти. С него се премахват съществуващите диапазони за оценка на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане. Премахва се различният подход при оценяването на заболявания от един и същ клас. А отпадането на диапазоните и конкретизирането на процентите ще ограничи максимално проявите на субективизъм, който често е причина различните ТЕЛК да срещат трудности в преценката и да оценяват по различен начин пациенти с еднакво здравословно състояние, поясняват от здравното министерство.

Замислено като съществено улеснение за пациентите е и ново правило, което дава възможност комисията да се произнася предимно въз основа на предоставена медицинска документация и само при необходимост да се осъществява клиничен преглед или да се назначават допълнителни изследвания и консултации със специалисти. Така хората, при които медицинската документация е напълно достатъчна за произнасяне на ТЕЛК, няма да се налага да пътуват и да чакат среща с комисията.

С промените се премахва ограничаващото изискване лекарите в състава на ТЕЛК да са заети на трудов договор и на пълен работен ден, като същевременно се дава възможност да се определят лекари – резервни членове. По този начин на ръководителите на лечебни заведения, към които са разкрити експертни комисии, се осигурява свобода за избор на специалисти, с които да сключат договор за осъществяване на медицинската експертиза. „Това ще гарантира гъвкавост в работата на комисията и ще даде възможност да се разкрият нови ТЕЛК, включително и към лечебните заведения в по-малките градове“, смятат от МЗ.

В момента това правило пречи да се привличат служители в комисиите и да се разкриват нови, тъй като ограничава лекарите от собствена практика и това да си осигуряват по-добри доходи. Така пък ще се осигури по-голяма достъпност на лицата, подлежащи на освидетелстване, както и ще се съкратят сроковете за получаване на експертно решение, допълват от ведомството. Отпадането на изискването за трудов договор пък е в съответствие с измененията в Закона за здравето, според които лекарите в ТЕЛК могат да упражняват своята лекарска професия извън дейността си в комисията. Регламентират се и условията, при които лекар не може да участва при извършване на медицинска експертиза, за да се предотвратят конфликти на интереси и корупционни практики.

Източник: https://www.dnevnik.bg/

Добавете коментар