четвъртък, декември 7, 2023
HomeИнициативи и мероприятияКонференция на тема „Здравословно бъдеще за Европа: здравословно хранене при децата“

Конференция на тема „Здравословно бъдеще за Европа: здравословно хранене при децата“

Ето кои храни предпазват от рак
© Pixabay

На 6 февруари 2018 г. от 09.00 ч. до 17.00 ч. в Националния дворец на културата, зала 8 (етаж 5), ще се проведе Конференция на Българското Председателство под надслов „Здравословно бъдеще за Европа: здравословно хранене при децата“.

В рамките на събитието е предвидена пресконференция с начален час 10.00 ч. – зала 6, (етаж 1). В нея участие ще вземат заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева, заместник-министърът на земеделието, храните и горите Цветан Димитров и директорът на “Обществено здраве, странознание и управление на кризи“, Главна дирекция „Здравеопазване“ към Европейската комисия Джон Райън.

Здравото и образовано младо поколение е основна предпоставка за устойчиво развитие и просперитет на всяка нация и на целия ЕС. Конференцията е обвързана с хоризонталния приоритет на Българското председателство за младите хора като инвестиция в бъдещето на Европа.

Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на министрите на здравеопазване. Експерти от държавите-членки на ЕС от сферата на здравеопазването и земеделието заедно ще дискутират възможностите на активни политики за справяне с ръста на хроничните болести, с акцент върху превенцията.  Във фокуса на дискусиите ще бъдат здравословно хранене и храни при децата. Връзката между хранене и здраве, отражението на храните върху детското развитие, здравословните хранителни навици като ключова здравна детерминанта, практики в регулация на маркетинга на храни, предназначени за деца са само част от темите, по които ще дебатират експерти на европейско и световно ниво. Ролята на традиционните хранителни диети, както и перспективите пред една „по-здравословна“ бъдеща Обща селскостопанска политика, отзивчива и към потребностите от достъпни здравословни храни, също ще бъдат засегнати. Конференцията ще предостави възможност за обмен на добри практики и успешни политики на национално, европейско и световно ниво, и ще бъде ориентир за дискусиите, предстоящи в Съвета на министрите.

Събитието демонстрира нуждата от съвместни усилия на секторите здравеопазване и земеделие, обединени от общата кауза за промоция на здравословно хранене сред децата и консумация на доказано здравословни традиционни хранителни продукти. Събитието ще бъде открито съвместно от Министерство на здравеопазването, Министерство на земеделието, Националният омбудсман и  Европейската комисия. Сред лекторите са представители на Световната здравна организация, на Генералните дирекции по здраве и безопасност на храните и по Земеделие на Европейската комисия, учени и експерти в областта на храненето и храните на национално, европейско и международно ниво.

Фотографи и оператори ще бъдат допуснати за протоколни кадри от 8.50 ч. до 9.05 часа. Те могат да получат своите баджове между 8.00 и 8.45 часа на вход Б2 на Националния дворец на културата.

Журналистите, които ще присъстват на пресконференцията в 10 часа, могат да получат своите баджове на вход Б2 на Националния дворец на културата от 8.45 до 9.30 часа.

Източник: https://www.mh.government.bg/

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular