Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |събота, ноември 26, 2022
Вие сте тук: Home » Проучвания и статистика » По-висока здравна вноска през 2018-а
  • Последвайте ни:!

По-висока здравна вноска през 2018-а 

По-висока здравна вноска през 2018-а

Дължимите суми трябва да се внесат до 26 февруари, информират от НАП

По-висока вноска за здравно осигуряване ще плащат осигурените лица и самоосигуряващите се от началото на тази година, припомнят от Националната агенция по приходите (НАП). От 1 януари 2018 г. минималната работна заплата и минималният осигурителен доход се вдигнаха от 460 на 510 лв., което реципрочно увеличава и разходите за здраве на гражданите.

Работещите на трудов договор поемат 40% от дължимата здравна вноска, а останалите 60 на сто са за сметка на работодателя, както е определено в Кодекса за социално осигуряване. Сумите се изчисляват върху 8% от осигурителния доход на служителите, какъвто е процентът на здравно осигуряване. Тоест, ако едно лице се осигурява върху минималната работна заплата от 510 лв.,

здравната му вноска ще е 40.8 лв., 

като 16.32 лв. ще са за негова сметка, а останалите 24.48 лв. ще превежда работодателят му. По същия начин, ако лицето се осигурява върху 1000 лв., вноската ще е 80 лв. – съответно 32 лв. за работника и 48 лв. за работодателя. Промени са възможни и ако в рамките на годината синдикатите и работодателите договорят различни минимални прагове за осигуряване на служителите по отделните икономически дейности.
Самоосигуряващите се на свой ред ще дължат по 20.40 лв. месечно. На практика разходът им за здраве се вдига с 2 лв., защото при миналогодишния праг от 460 лв. вноската беше 18.40 лв. Изчислява се върху сума, не по-малка от половината от минималния месечен размер на дохода за самоосигуряващите се,

т.е. 255 лв. за тази година и 230 лв. за миналата. 

Дължат я всички лица, които не се осигуряват на друго основание – трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица, хора, които не се сигуряват от държавата или от работодател, или са регистрирани като самоосигуряващи се.
Крайният срок за плащане на вноските е до 25-о число на месеца, следващ този, за когото се дължи сумата, припомнят от НАП. Тоест, здравните осигуровки за януари

трябва да се внесат до 26 февруари, 

тъй като 25-и е неделя. Същият е и срокът за внасяне на Декларация №7, с която лицата уведомяват властите, че ще се осигуряват сами от 1 януари 2018-а. Подаването на документа се прави еднократно, но е задължително и глобите при пропуск варират от 500 до 1000 лева.
Здравноосигурителните права на гражданите се прекъсват, ако не са платени

повече от 3 месечни вноски за период от 36 месеца. 

Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ този, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.
Справка за здравноосигурителния си статус гражданите могат да направят онлайн на www.nap.bg или на телефон 0700 18 700 на цената на един градски разговор.

Източник: https://clinica.bg/

Добавете коментар