Правят 4D-диагностика на сърцето със свръхмодерна апаратура

Правят 4D-диагностика на сърцето със свръхмодерна апаратура

Правят 4D-диагностика на сърцето със свръхмодерна апаратураКлиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Света Марина” във Варна вече разполага с най-модерната в света ехокардиографска апаратура, предоставена от Медицинския университет, съобщи началникът на клиниката, доц. д-р Пламен Панайотов.

С новата техника в ехокардиографската лаборатория се определят максимално прецизно промените в сърдечния мускул, като се представя 4D-визуализация на структурата на сърцето и на клапния апарат.

Техниката е свързана в система с друг апарат и компютър, което позволява образите да се съхраняват и обработват.

Прецизната диагностика на сърдечната патология, например клапен апарат, предсърдие или камерите на сърцето, е изключително важна за точно определяне на обема на операцията и прецизиране на най-доброто решение на проблема на всеки един пациент.

Друг аспект на апаратурата е все по-малката инвазивност при интервенциите, което е голяма крачка напред, уточни доц. Панайотов. Тази апаратура дава възможност също и за директно показване на образи от операционните на кардиохирургията, видеоконферентни връзки и предаване на операции наживо, показвайки ехокардиографията преди операцията, патологичната находка и резултата след интервенцията, което е от полза за пациентите, както и отваряне на нови врати при обучението на студентите, докторантите и специализантите по кардиология и кардиохирургия в Медицински университет – Варна.

Автор: Добромир Радушев

Източник: http://www.monitor.bg

Leave a Reply