Новости в лечението на очните заболявания

Новости в лечението на очните заболяванияД-р Атанас Богоев е млад лекар, работи в СОБАЛ „Вижън“- София в сферата на очните болести. През ноември 2017г. той става част от най-голямата световна конференция, организирана в рамките на 6 дни в Ню Орлеанс, САЩ. В настоящата статия д-р Богоев се спира на  новостите в очните заболявания от ноември 2017г. по групи:

1. Новости в лечението на катаракта:

 • Нови вътреочни лещи за лечение на катаракта, които позволяват допълнително регулиране на диоптъра със специален лазер (Femtosecond Laser) след операцията.
Лазерът променя диоптъра на вътреочната леща(чрез премахване на част от хидрофилния или хидрофобния слой) за фино настройване на пречупвателната сила след операция за катаракта.
 • Нови технологии за заснемане на очното дъно и по-точноизчисляване на точния диоптър на вътреочната леща, особено при плътни катаракти (UWF-SS-OCT)
 • Представиха се поредица от устройства, които улесняват извършването на операции за катаракта(перде), и правят операцията още по-безопасна — miLOOPPrecision Pulse Capsulotomy
 • Обсъдиха се специфични нововъведения в етапите и техниката на извършване на операцията за катаракта
 • Дискутира се важното значение на точното позициониране на вътреочната леща при операция за катаракта и особено при торични лещи (лещи, коригиращи астигматизъм). [Video]
 • Обсъди се подхода при пациенти, които подлежат на операция за катаракта, претърпяли лазерна корекция на зрението преди години
 • Обсъдиха се начини за избягване на вторичната катаракта

2. Новости в лечението на глаукома:

 • Представиха се резултати от лечението на глаукома с минимално-инвазивни операции (MIGS)
 • Обсъдиха се нови параметри за проследяване на промените в ретината при диабетни увреждания, макулна дегенерация и съдови заболявания (OCT-A, FAZZ/Parafoveolar Zone)
 • Представиха се резултати от лечението на тежки случаи на глаукома iStent Inject [Video]
 • Резултати от проучване на въвеждане на медикаменти чрез супрахороидална инжекция с микроигла [статия]

3. Новости в лечението на отлепване на ретината:

 • Иновация в операцията на стъкловидното тяло и ретината чрез ново поколение устройство за операции (хиперзвукова витректомия) [статия] [статия 2]
 • Дебат отсносно методите на лечение при отлепяне на ретината (серклажни операции срещу витректомия)
 • Бяха докладвани най-често допусканите оперативни грешки и как да ги избегнем

4. Новости в лечението на диабетната ретинопатия:

 • Компютърно направляван лазер за ранно лечение на ретиналните промени (микроаневризми и IRMA) при диабетна ретинопатия:
 • Голям дебат на тема Диабетна Ретинопатия и ролята на стероидната терапия при Диабетен Макулен Едем
 • Оцени се ефективността на се най-съвремените методи на лечение на диабетна ретинопатия (Панретинална фотокоагулация срещу A-VEGF терапия) [статия][статия 2]

5. Новости в макулната дегенерация:

 • Нови комбинации на лекарства за лечение на влажна форма на макулна дегенерация (A-VEGF, ANG1 activator, ANG2 inhibitors, Комбиниран препарат A-VEGF+ANG2 Receptor inhibitor)
 • Нови технологии за заснемане на очното дъно (UWF-SS-OCT)
 • Нови дефениции за ранната диагноза на свързана с възрастта макулна дегенерация( c-RORA и i-RORA)
 • Ново проучване, асоцииращо дебелината на хороидеята с вида друзи в макулата [статия]

6. Новости в лечението на очни тумори:

 • Доклади с първи много добри резултати от лечението на очен меланом (представи се AU-011 експериментален препарат за вътреочно инжектиране).
Препаратът се инжектира в окото и достига до тумора с помощта на вирусни ноночастици. Там се свързва със специални рецептори само към туморните клетки. Облъчва се със специална червена светлина, която активира медикамента.
 • Dr. Jesse Berry представи уникално новооткритие в генетичния анализ на ретинобластом, чрез изследване на вътреочна течност. Това позволява за пръв път да се изолират ДНК и РНК клетки от тумора, без операция. [Video]
 • Нови подходи на лечение при очен лимфом

7. Новости в лечението на съдовите заболявания:

 • Представиха се първи резултати от специална инжекция, която се прилага в ретиналната артерия, за да разгради тромб при оклузия на ретинални съдове (служи за лечение на остро запушване на централната ретинална артерия)[статия]
 • Обсъдиха се резултати от голямо проучване в използването на локални, вътреочни и системни кортикостероиди в офталмологията

8. Новости в рефрактивната хирургия

 • Иновация на Dr. Scott MacRae за промяната на рефрактивния индекс на различни очни среди чрез нов подпрагов (subthresholdFemtoLASER![видео]

9. Новости в детски очни заболявания

 • Резултати от A-OCT при ретинопатия на недоносеното
 • Представяне на резултати от голям метаанализ за лечение на ретинопатия на недоносеното (A-VEGF vs. LASER)
 • Нови подходи в лечението на амблиопия (мързеливо око) [text: EN]

10. Новости в устройствата за намалено зрение:

 • Представиха се иновации и нови версии на устройствата, подпомагащи зрението (eSight 2.0)

ПОДЧЕРТА СЕ РОЛЯТА НА НЕПРЕКЪСНАТОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ КАКТО С ПАЦИЕНТИТЕ, ТАКА И С КОЛЕГИ.

 Източник: http://medicalnews.bg

Leave a Reply