Джипитата против отчитането на прегледите на пенсионери пред касата и с касови бележки

Джипитата против отчитането на прегледите на пенсионери пред касата и с касови бележки

Джипитата против отчитането на прегледите на пенсионери пред касата и с касови бележкиОбщопрактикуващите лекари се обявяват против промяна, заложена в Закона за бюджета на НЗОК, с която освен останалите документи за отчет, касата налага и включване на касов бон от платения извършен преглед на пенсионер.

Припомняме, в момента пенсионерите плащат потребителска такса от 1 лев за посещение при общопрактикуващ лекар и лекар специалист от извънболничната помощ. Разликата до 2,90 лв., колкото е таксата за всички останали, се поема от здравното министерство чрез трансфер към НЗОК. До момента покриването на остатъка от таксата се извършва на базата на отчетените от личните лекари в РЗОК/НЗОК амбулаторни листа, подадена спецификация и фактура.

При това забавянето на изплащането варира между един и два месеца, отбелязват от НСОПЛБ.

С промени в Закона за здравното осигуряване през Закона за бюджета на НЗОК обаче към настоящите документи се включва и касовата бележка, издадена от общопрактикуващия лекар на всеки пенсионер за плащането на потребителската такса.

„Отчитането на номер на издаван касов бон за платена от здравноосигуреното лице част от таксата в размер на 1.0 лв. не може да бъде основание за изплащане на разликата, тъй като източниците на финансиране са различни и отчетената сума е различна.

Освен това, лекарят може и да не получи заплащане от здравноосигуреното лице или самият той да не поиска такова, което не освобождава държавата от поетия ангажимент да заплати разликата.

Единственото основание за изплащане на разликата от 1.90 лв. от дължимата такса са отчетената чрез амбулаторните листи извършена дейност в полза на пациента.

Така предложената промяна ще доведе до допълнителна бумащина, както и до неизплащане на дължими суми за извършена дейност на фона на рестриктивния бюджет“, посочват от сдружението на общопрактикуващите лекари.

Източник: http://www.zdrave.net

Leave a Reply