Има ли право личният лекар да отказва консултация след работното си време?

80% от хората в някои райони без достъп до лекарска помощ

80% от хората в някои райони без достъп до лекарска помощМесечният график на личния лекар трябва да съдържа часове за амбулаторен прием; за домашни посещения; за промотивна и профилактична дейност, както и телефон за консултация и за домашни посещения – телефон на практиката или мобилен телефон, също и телефон и адрес на заместника (на ДКЦ, с което е сключил договор, ако не може да обслужва пациентите си извън графика). Тази информация общопрактикуващият лекар трябва да обяви на подходящо място пред кабинета си.

Заместникът/заместниците могат да бъдат лекари в дежурни кабинети в медицински или диагностично-консултативни центрове на територията на населеното място.

Всеки общопрактикуващ лекар (ОПЛ) посочва в договора си с РЗОК свой заместник или заместници за случаите, когато не може да изпълнява лично задълженията си. Това изрично е посочено в договора на ОПЛ с Районната здравноосигурителна каса.

Следователно, когато се налага консултация след работното време на вашия личен лекар, както пишете, редно е да знаете кой го замества, когато отсъства за времето извън графика – през нощта, в празнични и в почивни дни.

Източник: http://zdrave.to

Leave a Reply