Проследяват сърцата на кардиоболни с холтери от разстояние

Проследяват сърцата на кардиоболни с холтери от разстояние
чени и медици обсъждат предимствата на телемедицината. Монитор
Проследяват сърцата на кардиоболни с холтери от разстояние
чени и медици обсъждат предимствата на телемедицината.
Монитор

Пациентите с кардиологични проблеми в отдалечени селища из страната, до които в близост няма болница с отделение по сърдечносъдови заболявания, ще бъдат проследявани дистанционно. За целта ще им се поставят холтери и осигури възможност за рехабилитация от разстояние, като резултатите ще се отчитат дистанционно. Това ще става чрез специално създадена електронна платформа, създадена от учени от БАН, които вече са спечелили проект за иновацията.

Те вече са спечелили проект за финансова подкрепа на Европейската комисия по програма „Хоризонт 2020“, проект СПАРКС – GRANT AGREEMENT 665825. По проследяването на пациентите чрез системата на телемедицината пряко ще участва и проф. Асен Гудев – началник на Клиниката по кардиология в Университетската болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Чрез иновацията ще бъдат проследявани и виталните показатели на пациентите като ЕКГ, кръвното налягане, теглото, както ще се управлява и велоeргометър от разстояние. Така със съвременните технологии за пренос на данни ще се осъществява пълноценната им рехабилитация вкъщи.

Особено важно е телемедицинското наблюдение по време на възстановяване на пациенти в отдалечени райони с нищожно покритие на лекарска помощ, подчертаха кардиолози от ИСУЛ.

Учените от БАН пък обясниха, че кардиологичната телерехабилитация позволява на екип от медицински специалисти, които се намират в специално оборудван контролен център не само да проследяват от разстояние показатели на пациентите, но и да им назначават съответни тренировъчни режими, да следят промяната в жизненото им състояние и да бъдат в постоянен контакт с тях. Освен това иновацията позволява и да бъде коригирано количеството на медикаментите при необходимост.

Автор: Силвия Николова

Източник: http://www.monitor.bg

Leave a Reply