Инициатива на ИАЛ относно нежелани лекарствени реакции

Българска Генерична Фармацевтична Асоциация
Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) стартира онлайн кампания: Дайте своя принос употребата на лекарства да стане по-безопасна като съобщавате подозирани нежелани реакции
Уважаеми Дами и Господа,

Бихме искали да Ви информираме, че по инициатива на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), на сайтовете на Българска Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА) –  http://www.bgpharma.bg/ и http://generics.bg/, в периода 20 – 24 ноември 2017 г., всеки ден ще бъде публикувана информация относно онлайн кампания на ИАЛ за повишаване на осведомеността относно нежеланите лекарствени реакции.

С първият информационен материал може да се запознаете от сайтовете на БГФармА, секция „Новини“ на линковете: http://www.bgpharma.bg/bg/novini.html и http://generics.bg/bg/novini.html

За контакти: БГФармА, Ул. Хан Аспарух 8, 1463 София, България,  тел./факс: 0 421 97 91, email: [email protected]
За повече информация посетете нашия уебсайт на адрес:
http://www.bgpharma.bg

© 2005 – 2017 БГФАРМА. Всички права запазени.

Съгласно Закона за електронна търговия Ви съобщаваме, че е възможно това  съобщение да не е поискано от Вас.
Вашият e-mail е взет от публичното пространство.
Ако не желаете да получавате повече информация от BGPharmA, моля натиснете тук.

Leave a Reply