Да пием лекарствата си с внимание

Да пием лекарствата си с внимание
Употребата на медикаменти ще стане по-безопасна, ако съобщаваме за подозирани нежелани реакции, призовава ИАЛ
Да пием лекарствата си с внимание
Употребата на медикаменти ще стане по-безопасна, ако съобщаваме за подозирани нежелани реакции, призовава ИАЛ

Онлайн кампания за популяризиране на съобщаването на подозирани нежелани реакции на медикаментите провежда Изпълнителната агенция по лекарствата от 20 до 24 ноември. Тя е част от втората седмица на осведомеността в рамките на Европейския съюз. Тази година кампанията е фокусирана върху лекарствата, отпускани без лекарско предписание.

При всички медикаменти могат да настъпят нежелани реакции, дори и при тези, отпускани без лекарско предписание. Важно е регулаторните органи по лекарствата да установяват рисковете, свързани с употребата на лекарства, и да информират за тях медицинските специалисти, пациентите и обществеността.

 

Възможните нежелани реакции могат да варират

 

от леки и бързопреходни до сериозни, изискващи лекарска намеса. Съобщаването на нежелани реакции помага на регулаторните органи да наблюдават лекарствата на пазара и да предприемат необходимите действия. От полза е да се съобщават също и подозирани нежелани реакции, които настъпват поради взаимодействие при прием на повече от едно лекарство или след продължителна употреба. Както и в резултат на взаимодействия с храна или други продукти и други подобни. Регулаторните органи, като ИАЛ, разчитат на

 

съобщаването на подозирани нежелани реакции,

 

за да са сигурни, че безопасността на лекарствата на пазара е приемлива. За съжаление при всички системи за съобщаване се наблюдава ниска съобщаемост. По тази причина нашата кампания е важна както за повишаване на осведомеността, така и за подобряване на системата за съобщаване.

 

Кампанията „седмица на осведомеността“

 

е инициатива по проекта за съвместни действия „Подпомагане на взаимодействието при проследяване на лекарствената безопасност в Европа“ (Strengthening Collaboration for Operating Pharmacovigilance in Europe, SCOPE). Една от основните цели е повишаването на осведомеността относно националните системи за съобщаване на подозирани нежелани реакции на лекарствата. Тази година кампанията е с подкрепата на Центъра за проследяване на лекарствената безопасност (Uppsala Monitoring Centre, UMC) на СЗО в Упсала, Швеция.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply