Пушим, пием, плащаме за здраве и умираме по-рано

Отпускат повече средства за личните лекари и зъболекарите
Източник: iStock
Отпускат повече средства за личните лекари и зъболекарите
Източник: iStock

Очакваната продължителност на живота в България и при мъжете, и при жените е по-ниска в сравнение с европейския регион на СЗО. При мъжете тя е 71,4, а при жените 78.7. Това сочи доклад на СЗО за здравето благосъстоянието на българите за тази година.

Данните обяви на пресконференция проф. Пламен Димитров, заместник-директор на Националния център за общественото здраве и анализи. Докладът отчита, че 20% е населението над 65 години, което е значително над стойностите за ЕС. Имаме тенденция за преждевременно застаряване на населението.

Преждевременната смъртност у нас е по-висока от средната в сравнение с европейския регион на СЗО от злокачествени образувания и болести на органите на кръвообращението.

Основни рискови фактори са разпространението на тютюнопушенето – 30%, което е над средните нива разпространение на тютюнопушенето в страните членки на СЗО.

Отчита се и увеличаване на разпространението на наднормено тегло, но то е сравнимо със средните стойности на ЕС. Регистрираната консумация на алкохол е по-висока от средното ниво за ЕС. Това се наблюдава през последните години. Общите разходи за здравеопазване като процент от БВП – 8,4% са над средните в сравнение с европейския регион. Собствените разходи за домакинствата за здравеопазване са над средните в европейските страни на СЗО в размер на 44,2%.

Отчита се висока численост на практикуващите лекари, но практикуващите медицински сестри са под средните за Европа.

В заключение се посочва, че България е постигнала значителен напредък за подобряване здравето на населението. Предизвикателства остават в областта на високите нива на консумация на алкохол и тютюнопушене, висок дял на затлъстяване на населението.

Д-р Скендер Сила от регионалният офис на СЗО в България посочи, че СЗО смята че здравето трябва да бъде във фокуса на вниманието във всички области на развитие на държавата – здравето трябва да бъде предмет на политически избор. В ерата на устойчиво развитие е неприемливо хората да бъдат бедни вследствие на лошо здраве.

Той отбеляза, че следва да се обърне особено внимание на проблема с високите нива на тютюнопушене и високите нива на консумация на алкохол, както и на високите нива на доплащане за здравеопазване. Той потвърди, че СЗО се ангажира да сътрудничи с всички заинтересувани здравни власти. Като положителна тенденция е постигнато на значително намаление на детската смъртност.

Главният здравен инспектор д-р Ангел Кунчев посочи, че основното за всеки, правещ политики в областта на здравеопазване в центъра на здравето не е в лечението на болестите, а превенцията им. Скендер Сила коментира, че по отношение на тютюнопушенето – България е на първо място в ЕС и е необходимо много бързо трябва да се предприемат мерки за да се адресира този проблем.

Сила отбеляза, че е необходимо информиране на децата в най-ранна възраст за вредите от тютюнопушенето, а пушещите хора следва да мотивираме да се откажат. По думите му доклада показва ангажираността на правителството в България за подобряването на здравния статус на населението у нас. По отношение на разпространената практика, свързана с пушенето на наргиле, характерна не само у нас, но и за страните от региона СЗО планира създаването на работна група от специалисти, която да даде оценка на ситуацията у нас.

Той констатира, че проблемът с правилното хранене и разпространяването на информация за правилното хранене при децата е ключов и изтъкна, че все още на много места се предлагат храни с високо съдържание на мазнини, сол и захар, които са рискови за децата.

Автор: Десислава Антова

Източник: https://news.bg/

Leave a Reply