Бременна съм. Имам право на безплатни услуги от Здравната каса!

Кои от изследванията при бременност се плащат от НЗОК

Кои от изследванията при бременност се плащат от НЗОКПри какви условия имам право на безплатни услуги от Здравната каса?

За да мога да ползвам безплатни медицински услуги от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) по програмата “Майчино здравеопазване”, е необходимо да съм здравноосигурена (Ако работя на трудов договор, то моят работодател е длъжен да внася здравноосигурителните ми вноски. Ако съм самоосигуряващо се лице съм длъжна да внясям сама средства във фонд “Общо заболяване и майчинство”)както и да съм избрала свой личен лекар

Кой ще следи бременността ми?

Имам право да избера кой да следи бременността ми. Това може да е илимоят личен лекар, или акушер-гинеколог. 

NB! Ако бременността ми се определя като бременност с риск например:

 • ако съм на възраст над 35 години или съм под 20 години;
 • ако дълго време не съм можела да забременея;
 • ако съм бременна с близнаци;
 • ако съм родила предишно дете с операция;
 • ако имам раждане на дете с аномалии;
 • ако имам повишена кръвна захар;
 • ако съм изложена на вредна професионална среда;
 • ако приемам медикаменти;
 • ако съм в контакт с причинители на инфекциозни заболявания;
 • ако извършвам тежка работа и др. , то задължително трябва да избера да ме наблюдава акушер-гинеколог. Личният ми лекар ще ме насочи към такъв специалист с еднократно издадено направление за целия срок на наблюдение. Освен това, имам право на допълнителни изследвания. 

Трябва да посещавам всеки месец избрания специалист, а през последните 45 дни до раждането – 2 или повече пъти, по негова преценка. При първото ми посещение при лекаря той ще определи и вероятната дата на раждането.

На какви безплатни изследвания имам право ако съм избрала да ме следи личния лекар?

Личният ми лекар е длъжен да ме запознае с правата ми по програма “Майчино здравеопазване” на НЗОК. Имам право на консултативен преглед с акушер-гинеколог, който включва безплатни:

 • акушерска ехография;
 • вземане на онкопрофилактична цитонамазка;
 • вземане на влагалищен секрет за микробиологично изследване;
 • второ ехографско изследване при акушер-гинеколог през 16-тата – 20-тата гестационна седмица. 

Освен това, при първото ми посещение при лекаря имам право и на следните безплатни медико-диагностични дейности:

 • определяне на кръвна група и Rh-фактор;
 • изследване за сифилис;
 • изследване за хепатит В;
 • изследване за HIV (ако съм съгласна);
 • хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, СУЕ;
 • урина (седимент). 

Някои от тези изследвания може да се извършат повторно през следващите месеци по преценка на лекаря. В лабораторията заплащам единствено такса за вземане на биологичен материал независимо от броя на изследванията.

На какви други безплатни дейности имам право?

Имам право и на:

 • един допълнителен безплатен профилактичен преглед при зъболекар;
 • ако се появят проблеми с протичане на бременността имам право и на домашни посещения за лечение и манипулации, включително и от акушер-гинеколог;
 • ако се налага да прекъсна бременността по здравословни причиниличният ми лекар е длъжен да изготви документацията и да ме насочи към лечебно заведение, където манипулациите и лечението е напълно безплатно.

NB! Не заплащам потребителска такса, когато:

 • посещавам личния си лекар, лекари-специалисти или зъболекаря не само по време на бременността, но и 45 дни след раждането на детето;
 • лекарят ме посещава в дома.

На какви допълнителни изследвания имам право ако бременността ми се определя като бременност с риск?

Ако съм на възраст над 35 години, имам право и на:

 • 2 допълнителни ехографии;
 • серумен скрининг за алфа-фетопротеин, свободен бета ЧХГ за оценка на риска от синдром на Даун и дефекти на невралната тръба. 

Ако съм на възраст под 20 години, имам право и на:

 • изследване за хламидия и една допълнителна ехография. 

Aко имам кръвногрупова несъвместимост с биологичния баща на детето:

 • изследване за алоеритроантитела и една допълнителна ехография. 

Ако имам фамилна обремененост с диабет, предишно раждане на едър плод или предишно мъртво раждане:

 • орален глюкозо-толерантен тест или кръвно-захарен профил и една допълнителна ехография. 

Ако имам спонтанни аборти или мъртвораждания:

 • изследване за токсоплазмоза и една допълнителна ехография.

NB! Ако не съм доволна от избрания акушер-гинеколог, имам право да го сменя. За целта моят личен лекар е длъжен да ми издаде медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение.

Какво мога да направя, ако правата ми са нарушени?

Ако правата ми са нарушени, мога да сигнализирам като се обадя на Зеления телефон на НЗОК – 0800 14 800 (на цената на един градски разговор от цялата страна) или да напиша писмо или отида лично в РЗОК в моя град. Сигналът, който подам, не може да е анонимен, за да бъде разгледан.

Източник: https://pravatami.bg/

Leave a Reply