80% от хората в някои райони без достъп до лекарска помощ

80% от хората в някои райони без достъп до лекарска помощ

80% от хората в някои райони без достъп до лекарска помощВ страната вече има недостиг на общопрактикуващи лекари и той е около 450 специалисти, каза по време на кръгла маса „Баланс на човешките ресурси в здравеопазването“ във Варна зам-председателят на Българския лекарски съюз Галинка Павлова.

Целта на форума е да акцентира върху проблемите, свързани с човешкия ресурс в здравеопазването – как да бъдат задържани медицинските специалисти в България, а младите да останат да практикуват в страната. Организатор на събитието бе общинската дирекция „Здравеопазване“ в партньорство с Медицински университет-Варна, Български лекарски съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

„Нерадостна е картината и за лекарите от различните специалности. Има населени места и цели региони, където обезпечеността с лекари е едва около 20%, като особено критична е ситуацията в Търговище, Смолян и Разград“, посочи още Павлова. В извънболничната помощ недостигът на специалисти също започва да става критичен, допълни тя и отчете, че близо една трета от лекарите са на възраст над 50 години, а освен това, голяма част от тях работят почасово.

„Започнаха да се натрупват и финансови проблеми в общинските диагностично-консултативни центрове. За излизане от кризата е необходимо да се промени нормативната уредба, която да позволи общините да имат право да се грижат за своята собственост. Недостиг има и на медицински сестри, и на акушерки“, допълни Райна Бояджиева, председател на Районната колегия на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи.

Тя посочи, че във Варна най-възрастната работеща акушерка е на 78 години. И посочи, че основните проблеми за намирането на кадри са ниските стартови заплати от 500 – 600 лева и липсата на ясна перспектива за развитие.

„Хроничният недостиг на кадри е общ проблем за всички лечебни заведения.

Въпросът е не в липсата на подготвени специалисти, а в заминаването им за чужбина. Пез юни месец си поставихме за цел да изградим стратегия за развитие на здравеопазването. Това би ни дало спокойствие на първо време и възможност за поглед в бъдещето“, заяви зам.-кметът Коста Базитов. Според него, кръглата маса ще стане част от съставянето на пътната карта за разработването на стратегия в здравеопазването.

„Проблемът е, че имаме доказано добро медицинско образование и подготвяме чудесни кадри, но много от тях избират чужбина за професионалния си път. Ползата от форума ще бъде по-голяма, когато посочим пътят за решаване на проблемите“, коментира и председателят на комисията по социални дейности към местния парламент, д-р Лидия Маринова.

„В детските градини и училищата на територията на Община Варна функционират 113 здравни кабинета, в които работят 160 лекари и медицински сестри. 6 здравни медиатори пък посредничат в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи“, посочи шефката н общинското здравеопазване, Анастасия Георгиева.

Автор: Добромир Радушев

Източник: http://www.monitor.bg

Leave a Reply