Разделянето на ТЕЛК остана на депутатите

Разделянето на ТЕЛК остана на депутатите
Социалният министър им предлага от експертизата на работоспосбността да зависи дали един човек ще има право на инвалидна пенсия
Разделянето на ТЕЛК остана на депутатите
Социалният министър им предлага от експертизата на работоспосбността да зависи дали един човек ще има право на инвалидна пенсия

Решението за разделянето на ТЕЛК на две комисии и даването на две експертизи на хората с увреждания вече е в ръцете на депутатите. Това става ясно от окончателната Концепция за реформиране на експертизата на работоспособността, която социалният министър Бисер Петков е входирал в Парламента на 1 ноевмри и с която clinica.bg рзполага.

От 2001 до 2015 г. броят на хората с увреждания над 16 години с трайно намалена работоспособност е 728 хил., а на децата едва 44 хил. и това буди въпроси за адекватността на освидетелстването, пише министър Петков в документа. Той добавя, че размерът на инвалидните пенсии за изминалите 15 години се е увеличил от 244 млн. лв. на 1.7 млрд. лв. А лошото здраве на хората, застаряването, състоянието на трудовия пазар ще увеличава натиска над социалната система и затова трябва да се вземат мерки.

Затова социалното министерство предлага в цялата страна

към поделенията на НОИ да се създадат нови комисии, които да извършват експертиза на работоспособността. В тях ще работят и лекари по трудова медицина, рехабилитатори, както и други медици, ако се налага – офталмолози, пулмолози и т.н. От експертизата на работоспосбността ще зависи дали един човек ще има право на инвалидна пенсия.

Експертизата на работоспособността ще установява

физическите и умствени спосбности на човека, възможността му да се труди, професионалния характер на заболяването му. Срокът, за който ще важи ще е до 5 години, а при дефинитивни състояния ще е пожизнена. Самите оценки, които ще дава ще са три – няма загуба на работоспособност и тогава няма инвалидна пенсия, има частична загуба, съответно каква е степена, и накрая пълна загуба на работоспособност. В последните два случая човек ще има право на пенсия. Освен това на базата на тази оценка Агенцията по заетостта ще трябва да търси работа на човека, а АСП да преценява дали има нужда от подпомагане – обучение, социални услуги и други.

Въпреки че това е най-спорната промяна в системата на ТЕЛК,

тя няма да е единсвената. Ако идеята е разделянето на комисиите на две заработи след две години, то съвсем скоро се очакват промени в сегашните комисии. Министерство на здравеопазването предлага към тях да започната да работят нови лекари от всяка болница, където са ТЕЛК-овете. Така към постоянния застаряващ състав ще се добавят нови и компетеннти хора, които да увеличат капацитета на работа. Освен това ще се промени коренно методиката на оценка на степента на увреждане, така че да няма субективизъм и един човек с 10 леки заболявания да не става инвалид, както е сега.

Другата идея е да се заостри вниманието върху изследванията,

с които се отиват в ТЕЛК, защото чрез тях стават имамите. Също така да се създаде единно електронно досие на инвалидите, в което да се инкорпорират и медицинските им данни отпреди получаването на ТЕЛК. Това също ще ограничи измамите, става ясно от стенограмата при обсъждането на реформата на последния Съвет за медицинкса експертиза към МС. Всички тези промени се предвижда да влязат в сила колкото си може по-бързо. Вицепремиерът Валери Симеонов настоява това да стане още декември, но от МЗ го разубеждават, че срокът е прекалено кратък.
Както вече clinica.bg писа, хората с увреждания са напълно против предлаганите промени при разделянето на ТЕЛК-овете на две комисии и определянето на пенсиите им от НОИ. Какво ще се случи с реформите ще трябва да решат депутатите.

Автор: Мария ЧИПИЛЕВА

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply