Без лимити за зареждане на болниците с кръв

Без лимити за зареждане на болниците с кръв

Без лимити за зареждане на болниците с кръвПремахване на лимита за безвъзмездно доставяното в отделенията по хематология количество кръв и кръвни продукти, предлагат група депутати от БСП. За целта те са подготвили и внесли за разглеждане в парламента законопроект за изменение на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането.

Основната промяна в него касае отпадането на лимита за безвъзмездно доставяното количество диагностицирани и преработени кръв и кръвни съставки, необходими за лечението на здравноосигурени лица с хематологични заболявания, хоспитализирани в структура по клинична хематология, в която се осъществяват процедури по подготовка или извършване на алогенна или автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

В мотивите към законопроекта се отбелязва, че при такива пациенти необходимостта от кръвопреливане може да продължи до шест месеца след извършване на трансплантация, което представлява огромен финансов ресурс за лечебните заведения. Пълноценното лечение на болните в подобно състояние изисква клиниките по хематология да се снабдяват и преливат ежедневно голямо количество кръв и кръвни продукти.

Заради проблема с липсата на достатъчно кръв обаче болниците с отделения по хематология биват поставени в изключително неблагоприятно положение, защото от една страна по закон са задължени да подсигурят безплатно лечение на пациентите с хематологични заболявания, а от друга се налага да купуват за своя сметка кръв и кръвни продукти от центровете за трансфузионна хематология. В резултат се трупат финансови загуби, се отбелязва още в мотивите към предложените промени. Сред болниците, които имат огромен разход от закупуване на кръв, са СБАЛО, УМБАЛ „Св. Георги“, МБАЛ „Св. Марина“, УМБАЛ „Александровска“ , ВМА, УМБАЛ „Георги Странски“, като са посочени и конкретни суми като доказателство за това. Така например разходите само на СБАЛО за 2016 г. са в размер на 500 000 лв., а тези на останалите болници са средно 260 000 лв.

Според вносителите на законопроекта безвъзмездното доставяне на неограничено количество кръв и кръвни продукти за болниците с хематологични отделения ще намали финансовите им загуби и ще елиминира риска от преустановяване на медицинската дейност, извършвана в тях. Промяната ще се отрази благоприятно и за лечението на самите болни.

Те са изчисли, че за да стане факт предложеното от тях отпадане на ограниченията по отношение на запасите с кръв, за 2018 г. ще са нужни 1 800 000 лв.

Източник: http://www.zdrave.net

Leave a Reply