Кой изписва лекарствата, ако личният лекар отсъства

Права и задължения на пациента при лечение в болница (хоспитализация)

Права и задължения на пациента при лечение в болница (хоспитализация)Здравейте, уважаема редакция. Личният ми лекар ще отсъства два месеца, а трябва да ми се изписват през това време лекарства по рецептурната книжка. Кой може да ми изпише лекарствата през този период?
Добри Кръстев, София

Съгласно Националния рамков договор за 2017 г. за медицинските дейности, общопрактикуващият (личният) лекар поставя на видно и общодостъпно място в амбулаторията си съобщение за срока на своето отсъствие, както и имената на заместника, неговото местонахождение, телефон и други начини за контакт (в случаите, в които има повече от един заместник).

В срока на заместване заместникът има всички права и задължения на титуляра на практиката, попълва всички медицински документи с личните си данни (УИН и трите имена) и УИН на титуляра, подписва ги и подпечатва с личния си печат и/или печата на лечебното заведение. Във всички случаи се вписва регистрационният номер на практиката на замествания общопрактикуващ лекар.

Следователно заместникът на вашия личен лекар (за срока на заместване) има право да ви предписва лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.
Източник: http://zdrave.to

Leave a Reply