Д-р Камен Данов : Специалистите в България са на световно ниво, за съжаление това се вижда, когато напуснат страната

Д-р Камен Данов : Специалистите в България са на световно ниво, за съжаление това се вижда, когато напуснат страната

Д-р Камен Данов : Специалистите в България са на световно ниво, за съжаление това се вижда, когато напуснат странатаНа 05.10- 07.10. 2017 г. в гр. Пловдив се проведе Национална конференция по гастроентерология. Специално за Medical News интервю даде д-р Камен Данов – специалист по гастроентерология и преподавател в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински Университет – София.

Д-р Данов, какви са Вашите впечатления от конгреса?

Като всяко едно такова мероприятие, положителното е, че всички специалисти от една област, както и колеги от области, които са свързани с гастроентерологията, са се събрали на едно място, имали са възможност да обсъдят впечатленията си от изминалата година, от последната конференция, да обсъдят опита си, да споделят различни по-интересни случаи, различни стандартни или нестандартни решения –  което винаги е плюс.
 

Кои според Вас са основните акценти на конгреса? 
Конгресът представлява Национална годишна конференция, именно защото обхваща всички части на гастроентерологията, затова е разделен в няколко дни. На практика е обхванато всичко- в хепатологията, ендоскопията, заболяванията на кухите органи в гастроентерологията. Присъствах на интересни пленарни доклади, които доказват, че гастроенерологията е една от най-широките специалности в частта на вътрешните болести.
 
Трябва ли според Вас специализантите по гастроентерология да имат и специалност Вътрешни болести?
Категорично не. Сегашната наредба казва, че гастроентерологията е самостоятелна специалност. Добавянето на допълнителна специалност единствено води до утежняване години наред – човек, който е магистър, абсолютно пълноправен лекар ,да се явява на хиляди специалности. Абсолютно безсмислено, губене на време и ресурс.
Къде се намира България на Европейската карта по гастроентерология според Вас?
Нашите специалисти са на световно ниво. За съжаление това се вижда добре, когато напускат страната. Постоянно напускат специализанти, специалисти, които веднага успяват да си намерят много добри места за работа, което означава, че са изключително добре подготвени.
 
Какво е Вашето мнение относно назначаването на специализанти от Пирогов във функция на портиери?
Чух за това от медиите. Това е изключително обезпокоително. Специализантът е пълноправен лекар – магистър. Той се е явил на своите държавни изпити и може да практикува като лекар. Няма причина това да бъде ограничавано, затова, според мен, такъв кадър да изпълнява функцията на портиер е скандално.
Теодора Касемияр, Medical News
Източник: http://medicalnews.bg

Leave a Reply