Гимнастика за очите

Гимнастика за очите
Снимка: Shutterstock
Гимнастика за очите
Снимка: Shutterstock

Безкрайните часове пред компютъра сериозно изморяват очите ни и могат да влошат зрението ни. Вероятно познавате усещането за сухота, сърбеж, главоболие. Можем да си помогнем срещу натоварването с няколко прости упражнения, които не отнемат време, но са наистина добра гимнастика за очите.

Упражнение 1: Гледайте в тъмното

Затворете очи и ги покрийте с длани. Отпуснете се и погледнете в тъмнината. Задръжте тази позиция за няколко минути.

Упражнение 2: Движете очите от едната страна на другата

Погледнете право напред. Без да премествате главата си, погледнете наляво. Фокусирайте се върху това, което виждате. След това погледнете надясно и се съсредоточете върху това, което виждате. Повторете цикъла няколко пъти.

Упражнение 3: Движете очите нагоре и надолу

Погледнете нагоре и се съсредоточете върху това, което виждате. Погледнете надолу. Не се страхувайте да бръчкате челото си или да се намръщвате. Повторете целия цикъл няколко пъти.

Упражнение 4: Движете очите диагонално

Погледнете право напред. Погледнете надолу и наляво. След това погледнете нагоре и надясно. Фокусирайте се върху това, което виждате. Повторете упражнението 5 пъти, след това погледнете право напред и направете същия цикъл 5 пъти в другата посока.

Упражнение 5: Движете очи в кръг

Погледнете наляво и бавно завъртете очите си в кръг по посока на часовниковата стрелка. Направете го 5 пъти и след това 5 пъти в обратната посока.

Упражнение 6: Близък и далечен фокус

Фокусирайте очите си върху молив или друг близък обект. Той трябва да е на 20-30 см от очите ви. След това погледнете нещо далечно. Опитайте да го видите в подробности. После погледнете отново молива. Променете фокуса си няколко пъти.

Упражнение 7: Концентрация 1

Погледнете право напред. Погледнете в точката между вашите вежди. Фокусирайте се за няколко секунди. След това отново погледнете напред. Променете този фокус 5 пъти.

Упражнение 8: Концентрация 2

Погледнете право напред. Погледнете върха на носа си за няколко секунди. След това отново погледнете напред. Променете този фокус 5 пъти.

Упражнение 9: Масаж 1

Затворете очи. След това ги стиснете силно за няколко секунди. Отпуснете мускулите. Стиснете отново. Повторете 10 пъти.

Упражнение 10: Масаж 2

Затворете очите. Много леко масажирайте клепачите си с кръгови движения. Направете 10 кръгови движения по часовниковата стрелка и след това обратно.

Източник: Bright Side

http://www.manager.bg

Leave a Reply