40% разлика в преживяемостта на пациентите с рак на простата между Източна и Западна Европа

40% разлика в преживяемостта на пациентите с рак на простата между Източна и Западна Европа

40% разлика в преживяемостта на пациентите с рак на простата между Източна и Западна ЕвропаНеобходими са общоевропейски мерки за подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на рака на простатата. Около тази позиция са се обединили участниците в провелия се в Европейския парламент на 27-ми септември форум по повод European Prostate Cancer Awareness Day 2017 (EPAD17).

По време на форума в Брюксел е отчетена неприемлива разлика в преживяемостта на пациентите от Източна и Западна Европа, която достига до 40% и която се дължи на разликите в качеството на лечение и ранната диагностика. Ето защо специалистите са излезли с препоръки за подкрепа на панeвропейска програма за повишаване на информираността за рака на простатата и иницииране и подкрепа на програми на национално ниво, определящи рака на простатата като приоритет.

Резултатите от форума бяха представени на вниманието на Комисията по здравеопазването от председателите на Българското урологично дружество и Българското онкологично научно дружество – доц. д-р Марин Георгиев и проф. д-р Асен Дудов.

Ракът на простатата представлява значителен и дългосрочен здравен проблем в Европа. През 2012 г. заболяването е най-често диагностицираният рак при мъжете (с повече от 436 000 нови случаи) и е третата водеща причина за смърт, свързана с раково заболяване, с повече от 101 000 смъртни случая. Очаква се през 2030 г. броят да нарасне до 142 500 смъртни случая. Честота на заболяването се увеличава с напредването на възрастта; то е по-често при мъжете над 50 години, като около 60% от случаите се появят при мъжете над 65-годишна възраст. България не прави изключение от тази тенденция.

Проф. д-р Асен Дудов, съобщи, че по данни от 2013 г. за България 17% от всички ракови заболявания при мъжете в страната са на простатата.

Пикът на заболеваемостта е сред 75-79-годишните, като 67.3% от новодиагностицираните са в първи и втори стадий на заболяването. Петгодишна преживяемост на пациентите в България се констатира при 53.7% от случаите, докато за Европа средната преживяемост е около 84%.

Данните сочат още, че ззаболеваемостта от рак на простатата у нас е най-висока в областите Варна, Пловдив и София – повече от 45/100 000. Смъртността от простатен карцином е най-висока в областите Хасково, Враца, Варна, София област и Перник – над 16/100 000.

„Ние, лекарите, сме отговорни за грижата към пациентите с карцином, но на цялото общество се пада отговорността за профилактика, обучение и ранно вземане на подходящите мерки за ограничаване опасността от рак на простатата“, посочи проф. Дудов. Според него, интердисциплинарният подход в лечението на простатния карцином би оптимизирал финансовите икономии и ненужните процедури и би подобрил резултатите при предоставяне на  висококачествени грижи за пациентите. Новите терапии предлагат променена перспектива за мъжете с простатен карцином, като позволяват двукратно по-дълга преживяемост, по-добро качество на живот и забавяне на времето до радиографска  прогресия.

Доц. д-р Марин Георгиев съобщи, че повече от 2 милиона европейци живеят с рак на простатата. Всяка година в Европа умират над 92 хил. души от болестта. Годишните разходи за простатния карцином възлизат на 9 млрд. евро, като здравното обслужване възлиза на 5.8 млрд. евро

Според Европейската асоциация по урология за скрининг и ранна диагностика, ранното откриване на рака на простатата в комбинация със съвременните методи на лечение понижава раково обусловената смъртност до 20-30%. Ранното откриване на заболяването освен това намалява риска пациентът да се диагностицира в напреднал или метастатичен стадий, а PSA скринингът трябва да се прави при мъже на 40-45-годишна възраст, за да се определи риска и да се адаптира по-нататъшно проследяване.

Доц. Георгиев добави, че са необходими конкретни мерки за намаляване различията между по-ниската заболеваемост и по-високата смъртност в България, както и за предоставяне на равен и безплатен достъп на всички пациенти показани за радикално хирургично лечение до съвременната минимално инвазивна простатектомия (лапароскопска/роботизирана).

Източник: http://www.zdrave.net

Leave a Reply