Задължителен ли е изборът на екип в болница?

Общопрактикуващите лекари настояват за увеличение на сумата за всеки записан пациент
Pixabay.com
Общопрактикуващите лекари настояват за увеличение на сумата за всеки записан пациент
Pixabay.com

Здравейте уважаема редакция на в. “Доктор”! Направиха ми операция на надбъбречната жлеза, но преди нея ми казаха, че трябва да заплатя за избор на екип – задължително. Също така трябваше да заплатя консумативите по операцията, които не се плащали от Здравната каса. Аз съм здравноосигурена. Какъв е редът за избор на екип и длъжен ли е пациентът да го прави? Правомерни ли са исканите от болницата суми за заплащане на консумативите?
Радостина Борисова, Бургас

В случая, ако операцията е била извършена по клинична пътека (КП) №203 “Хирургично лечение при надбъбречни заболявания”, ви информираме, че в клиничната пътека няма изрично записани консумативи, които НЗОК не заплаща.

При лечение по клинична пътека Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение в болницата с назначаване до два контролни прегледа след изписването в рамките на 1 месец в същото лечебно заведение за болнична помощ.
От въпроса ви не става ясно коя е клиничната пътека, по която сте постъпили за лечение, и за какво точно сте заплатили на лечебното заведение за болнична помощ. Би трябвало да имате фактура, където това е записано.

По отношение на избора на екип ви информираме, че изборът на допълнително поискани от пациента услуги, включително на лекар или екип от медицински специалисти, е регламентиран от министъра на здравеопазването със специална наредба. В чл. 24а и чл.25 на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ (приета с ПМС №119 от 22.05.2006 г., в сила от 1.04.2016 г.) е записано, че при хоспитализирането му пациентът може да поиска да избере лекар или екип от медицински специалисти, за което попълва заявление по образец. Изборът на екип или на лекар става само по изричното настояване на пациента (т.е. той не е задължен да направи такъв избор) и се извършва преди конкретната медицинска интервенция, а не след като дейността вече е била извършена от съответния екип или лекар.
Избор на лекар/екип се допуска за извършване на конкретна интервенция, манипулация или друга специфична част от диагностично-лечебния процес по съответната клинична пътека/амбулаторна процедура, посочена от пациента.

Не се допуска извършването на избор на лекар/екип:

► който да лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение, в т.ч. на служебно определения от лечебното заведение лекуващ лекар на пациента;
► когато лекарят/екипът е само един, съгласно утвърдения график в лечебното заведение/структурата;
► след осъществяване на конкретната интервенция или специфичната част от диагностично-лечебния процес;
► в условията на спешност и когато медицинските специалисти от екипа са определени служебно от лечебното заведение да извършат назначени на пациента оперативни или други интервенции или манипулации.

Ако смятате, че правата ви на здравноосигурена са нарушени по отношение на нерегламентирано заплащане на непоискани от вас услуги по време на болничния престой, може да се обръщате за съдействие към: Министерството на здравеопазването (координатите са изписани на сайта на НЗОК), към Регионалните здравни инспекции (РЗИ) във всяка от областите на страната (конкретните координати са публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването) и към Изпълнителната агенция “Медицински одит” – бул. “Георги Софийски” №3, София 1606, за да сигнализирате за нередности.

Източник: http://zdrave.to

Leave a Reply