До 15 декември трябва да е готов проектът за модернизация на Спешна помощ | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |сряда, май 31, 2023
Вие сте тук: Home » Новини » До 15 декември трябва да е готов проектът за модернизация на Спешна помощ
  • Последвайте ни:!

До 15 декември трябва да е готов проектът за модернизация на Спешна помощ 

До 15 декември трябва да е готов проектът за модернизация на Спешна помощ

Министърът на здравеопазването Николай Петров

Проектното предложение за обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на Спешната медицинска помощ в цялата страна трябва да бъде подадено до 15 декември 2017 г. Общият бюджет е 163.5 млн. лв. и обхваща 237 обекта.

Това обобщи министърът на здравеопазването Николай Петров по време на разискване за Спешната помощ в Народното събрание в първия ден след ваканцията на депутатите. Стандартът, който се чака, за да залегне в основата на проекта за модернизация, също вече е готов и ще влезе в сила веднага щом изтече срокът за общественото му обсъждане, уточни той.

Проектът за модернизация е по оперативна програма „Региони в растеж“. Предвидени са строително-ремнотни дейности на всички центрове и филиали на Спешна помощ, закупуване на 400 автомобила и закупуване и доставка на оборудване и медицинска апаратура. Външен консултант изготвя проектното предложение след процедура по ЗОП и подписан договор през август 2016 г. на стойност 2.865 млн. лв. с ДДС. До момента е приключен първият етап от работата на консултанта и са изплатени 20% от средствата по проекта, допълни Петров.

Към момента има забавяне само за осем обекта, за които се чака документация, за да приключи планирането на необходимите дейности. Друг проблем, който бави началото на работата, е завишеното прогнозно остойностяване, зададено от високите изисквания на стандарта по спешна медицина. Той беше спрян от Върховния административен съд, и в спешен порядък бяха нанесени корекции и предоставен отново за обществено обсъждане, припомни здравният министър. Анализът към него също вече е готов, така че щом изтече общественото обсъждане, отново ще влезе в сила.

В края на парламентарното разискване днес депутатите гласуваха министърът на здравеопазването да представи пред здравната комисия информация за степента на изпълнение на дейностите по ОП „Региони в растеж“ до 30 октомври.

Актуалното състояние на Спешна помощ

В момента в България работят 27 центъра за спешна медицинска помощ и 176 филиала.

Във всички центрове на Спешна помощ работят общо 7113 служители, 1551 лекари и 2605 медицински сестри и фелдшери. Основната група – 48% от лекарите и 65% от медицинските служители са във възрастта 35-55 години.

Лекарите със специалност са 50.2%, но специалност „Спешна медицина“ не е много атрактивна.

Всеки ден на разположение в страната работят 388 екипа за спешна помощ. От тях 85 са реанимационни и 274 са лекарски и долекарски, а чисто транспортни са 29 екипа за дежурства.

Броят на повикванията през последните години бележи лек спад. През 2014 г. – 759 хил. повиквания, през 2016 – 752 хиляди, разпределени преимуществено в големите градове.

Информацията за всяко повикване се съхранява три години, след като се приеме от районните централи на единния телефон 112.

През 2007 г. са закупени 157 линейки, 2008 г. – 108 линейки, 2009 г. – 162, но през 2014-2015 г. има рязък спад – 56. От 2009 г. тръгва процес на подмяна на апаратурата на линейките, основно дефибрилатори, респиратори и инфузионни помпи.

Изводът е, че тази система се нуждае от промяна на базата, на оборудването и в квалификацията и организацията на работа – промяна, по която здравното министерство активно работи, обобщи министърът.

Източник: http://www.dnevnik.bg

Добавете коментар