Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |неделя, май 31, 2020
Вие сте тук: Home » Моите права » Защо се налага да плащам изследванията си за ТЕЛК?
  • Последвайте ни:!

Защо се налага да плащам изследванията си за ТЕЛК? 

Стотици онкоболни без социална помощ заради върнати решения на ТЕЛКЛичният лекар отказва да ми издаде направление за съдов хирург, доплер сонография на долни крайници

Аз съм диабетик на инсулин и всеки път преди явяването си пред ТЕЛК заплащам за това изследване. Редно ли е това?

Дейността на лечебните заведения, свързана с изясняването и уточняването на здравословното състояние на хората, при подготовка за ТЕЛК (НЕЛК) (за освидетелстване или преосвидетелстване) се осигурява от НЗОК съгласно Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. Тези лечебни заведения осъществяват дейност (медицински консултации, изследвания и издават документи) съобразно конкретните заболявания като лекарите, работещи в тях, могат да прилагат медицински консултации, епикризи и изследвания, извършени по друг повод.

В случая за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността, в частта подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК (НЕЛК), са необходими:

– прегледи и консултации със съответен специалист – личният лекар или специалистът, или ЛКК издават на пациента „Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6);

– специализирани медико-диагностични изследвания – личният лекар или специалистът, или ЛКК издават на пациента „Направление за медико-диагностична дейност (бл.МЗ-НЗОК №4);

– високоспециализирани медико-диагностични изследвания – специалистът или ЛКК издават на пациента „Направление за медико-диагностични изследвания (бл.МЗ-НЗОК №4);

– високоспециализирани медицински дейности – лекарят специалист или ЛКК издават „Медицинско направление за ВСМД” (бл.МЗ-НЗОК №3а).

В конкретния случай вашият личен лекар следва да издаде необходимите направления, след като ви предстои преосвидетелстване.

Милена ВАСИЛЕВА

Източник: http://zdrave.to

Добавете коментар