Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |вторник, юни 2, 2020
Вие сте тук: Home » Моите права » Джипито издава ли направление за изследвания за ТЕЛК?
  • Последвайте ни:!

Джипито издава ли направление за изследвания за ТЕЛК? 

ТЕЛК -овете още са блокираниЗдравейте, имам следния въпрос към вас: вярно ли е, че не се полагат направления за специалисти, които ги издава личният лекар, за явяване пред ТЕЛК?
Имам предписание от комисията да представя определени изследвания, но джипито твърди, че вече няма право да издава направления в такива случаи.
Марин Хубчев, гр. София

При подготовка за ТЕЛК за освидетелстване или преосвидетелстване, лекарите в лечебните заведения могат да прилагат медицински консултации, епикризи и изследвания, извършени по друг повод, съгласно Наредба №2 от 25 март 2016 г. на Министерството на здравеопазването за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

В случаите, в които за конкретното заболяване са извършени консултации и/или изследвания през последните 12 месеца, предхождащи явяването пред ТЕЛК и резултатите от тях са видни от налични при общопрактикуващия лекар, съответно при специалист, медицински документи, в това число и от епикриза от лечебно заведение за болнична помощ, докторът прилага заверени копия на тези документи, без да се налага повторното назначаване и извършване на консултациите и/или изследванията.

Когато медицинската експертиза се извършва от ТЕЛК, ЛКК подготвя необходимата документация на пациента и я насочва за експертиза пред ТЕЛК.

Когато е налице трайно намалена работоспособност, която не е предшествана от временна неработоспособност, личният лекар насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление за ТЕЛК.

За насочване към ТЕЛК ЛКК съставя медицински протокол и прилага съответната документация в определения вид и обем. В случай, че за нуждите на медицинската експертиза на работоспособността в частта подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК (НЕЛК) са необходими:

► прегледи и консултации със съответен специалист – личният лекар или специалист, или ЛКК, издава на пациента “Талон за медицинска експертиза” (бл.МЗ-НЗОК №6).
► специализирани медико-диагностични дейности – личният лекар или специалист, или ЛКК, издава на пациента “Направление за медико-диагностична дейност” (бл.МЗ-НЗОК № 4).
► високоспециализирани медико-диагностични изследвания – специалистът или ЛКК издава на пациента “Направление за медико-диагностични изследвания“ (бл.МЗ-НЗОК №4).
► високоспециализирани медицински дейности – лекарят специалист или ЛКК издава “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл.МЗ-НЗОК №3А); личният лекар издава “Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК №3А) само за ВСМД, включени в диспансерното наблюдение на пациента съгласно приложение №9 и ВСМД от пакет “Анестезиология и интензивно лечение”.

За осигуряване необходимостта от специализирана извънболнична медицинска помощ общопрактикуващият лекар може да издаде “Направление за медико-диагностична дейност” (бл.МЗ-НЗОК №4) и за някои определени ВСМДИ, вкл. в случаите на писмено назначение от ТЕЛК или от НЕЛК. Когато няма право директно да издаде направление за ВСМДИ, той издава “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6) към специалист, който ще ги назначи, за да бъде извършена необходимата консултация пред ТЕЛК.

Източник: http://zdrave.to

Добавете коментар