При какъв процент инвалидност пациентите са освободени от потребителска такса? | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |понеделник, февруари 17, 2020
Вие сте тук: Home » Моите права » При какъв процент инвалидност пациентите са освободени от потребителска такса?
  • Последвайте ни:!

При какъв процент инвалидност пациентите са освободени от потребителска такса? 

ТЕЛК тръгва от днесКаква потребителска такса трябва да заплащат хора с ТЕЛК и инвалидност? При какъв процент инвалидност пациентите са освободени от потребителска такса?

По първия ви въпрос: НЗОК заплаща само за дейности, издаване и заверяване на документи съгласно Наредба №2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Случаите, описани в глава VIII “Дейност по медицинска експертиза”, са:

• Изготвяне на медицинско удостоверение за встъпване в брак
• Изготвяне на медицинско удостоверение за постъпване на работа на хора от 16- до 18-годишна възраст
• Медицинска експертиза на работоспособността
• Издаване на първичен болничен лист
• Издаване на вторичен болничен лист
• Насочване за медицинска експертиза към Лекарска консултативна комисия (ЛКК)
• Подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК)

В тези случаи здравноосигурените не дължат заплащане за издадените им медицински документи и удостоверения. В останалите случаи здравноосигурените заплащат за издаване на документи – по съответния ценоразпис на лечебното заведение съгласно наредба на Министерството на здравеопазването.

По втория въпрос: в списъка на заболяванията, при които здравноосигурените са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37 от Закона за здравното осигуряване заболяванията са обособени в следните групи, за които здравноосигурените не заплащат потребителска такса:

• Заболявания без трайно намалена работоспособност (всички бременни и родилки до 45 дни след раждането)
• заболявания с трайно намалена работоспособност
• всички здравноосигурени, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност
• всички пациенти със злокачествени новообразувани
я.

За да са освободени от потребителска такса, здравноосигурените трябва да имат посочено в този списък заболяване, което е с трайно намалена работоспособност или да имат някое от изрично посочените заболявания в списъка.

Ако болестта със съответния МКБ-код е включена в Списъка на освободените от потребителска такса хора (документът е публикуван на сайта на НЗОК) и е с трайно намалена работоспособност, видно от ТЕЛК-овото решение, пациентът е освободен от потребителска такса за оказана извънболнична, болнична и дентална медицинска помощ.

Източник: http://zdrave.to

Добавете коментар