Отменят разпоредбите за контрол на онкомедикаментите в болничните аптеки

Отменят разпоредбите за контрол на онкомедикаментите в болничните аптеки

Отменят разпоредбите за контрол на онкомедикаментите в болничните аптекиРазпоредбите, целящи по-добра отчетност и контрол на онколекарствата в болничните аптеки, се отменят, се разбира от проектопромени в Наредбата за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, публикувани на сайта на МЗ за обществено обсъждане.

Става въпрос за текстовете, с които се въвеждаха правила за отчитане на използваните онколекарства в болничните аптеки.

Сред тях е текстът използваните първични опаковки на онкопрепаратите да се пакетират и запечатват ежедневно в номериран плик, като в един плик следваше да се поставят не повече от 10 опаковки.

Освен това, преди предоставянето им за събиране, транспортиране и транспортиране пликовете и опаковките се описват от магистър-фармацевт в приемо-предавателен протокол.

За пациентите пък е предвидено при лечение в домашни условия, след използването на лекарствата, те да върнат опаковките на магистър-фармацевт в съответната болнична аптека при следващо получаване на предписание за продължаване на лечението, а при установено несъответствие между използваните и върнати първични и вторични опаковки с предписаните и отпуснатите количества магистър-фармацевтът да впише причините за несъответствието в протокола за отчета им.

„Целта на предложената промяна е да се гарантира безопасността и здравето на всички, които имат досег с посочения вид лекарствени продукти, тъй като същите представляват източник на повишена опасност от заразяване и са канцерогенни, мутагенни и повлияващи репродуктивната способност“, гласят мотивите за отпадането им.

Източник: http://medicalnews.bg

Leave a Reply