ЕК предлага помощ за здравните реформи | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |събота, юни 10, 2023
Вие сте тук: Home » Инициативи и мероприятия » ЕК предлага помощ за здравните реформи
  • Последвайте ни:!

ЕК предлага помощ за здравните реформи 

ЕК предлага помощ за здравните реформи

Поредица от държави-членки вече се възползваха, казва Филип Домански

За поредна година ЕК отправи забележки към здравната ни система. Трудният достъп до медицинска помощ, високото доплащане, емиграцията на лекарите бяха сред констатираните проблеми. Може ли ЕС да ни помогне в решаването им, както и как, попитахме Филип Домански. Той е част от Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ в ЕК.

Първо, трябва да подчертая, че страните членки имат пълната компететност при осигуряването на здравни грижи. Всяка от тях има правото сама да определя, решава и администрира своя здравен сектор. Ролята на Европейската комисия (ЕК) е да координира, кооперира и подпомага усилията на страните членки да предпазват и подобряват здравето на гражданите си. Както и да осигурят достъпа до медицинските системи, тяхната ефективност и възстановяване. В допълнение, политиките на ЕС са насочени и към модернизация на здравните системи. В своята координираща и подкрепяща роля ЕК дава насоки на страните членки как да се справят с трудности като достигането на разходна ефективност, управлението на здравните предизвикателства и обвързването на политиките с решения, основани на доказателства.

Тези теми, засягащи функционирането на здравните системи в страните членки, са важна част от Европейския семестър. Това е така, защото разходите за здравеопазване съставляват значителна част навсякъде в Европейския съюз (ЕС), докато здравният сектор допринася за развитието на националните икономики, като един от най-иновативните. Струва си да споменем и че здравната помощ е инвестиция в работна сила и дава възможност за създаването на много работни места, както за ниско, така и за високо образовани хора.

Европейският семестър е усилие да се подпомогнат държавите членки в разрешаването на проблемите им. Всяка година ЕК публикува доклади на страните членки, които дават обобщен поглед над развитието им. Повечето от тях включват и част за здравеопазването. Докладът за 2017 г. за България ясно показва кои са основните проблеми в тази система – трудният достъп до здравна помощ, който включва ниското здравноосигурително покритие на населението и високите кешови плащания, както и отливът от страната на медицински специалисти. Другите предизвикателства включват по-ниските разходи за здраве – под средните за ЕС. Тези изводи оказаха влияние и на препоръките за развитието на здравната система в доклада през тази година.

ЕК създаде Служба за структурна подкрепа на реформите (SRSS), която помага на държавите членки да проектират и изпълняват реформите си. Здравеопазването е една от сферите, където службата предлага подобна подкрепа. От националните власти зависи дефинирането на помощта, от която се нуждаят, както и да помолят SRSS за съдействие. Поредица от държави-членки вече използваха тази възможност, за да подобрят функционирането на техните здравни системи.

Източник: https://clinica.bg/

Добавете коментар