В здравното министерство разкриват нова дирекция заради председателството на ЕС | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |четвъртък, февруари 20, 2020
Вие сте тук: Home » Инициативи и мероприятия » В здравното министерство разкриват нова дирекция заради председателството на ЕС
  • Последвайте ни:!

В здравното министерство разкриват нова дирекция заради председателството на ЕС 

Министерството на здравеопазването взима превантивни мерки срещу разпространението на морбили на територията на странатаНова самостоятелна дирекция „Международни дейности“ ще има в Министерството на здравеопазването. Целта й е да се постигане „максимална ефективност при изпълнение на ангажиментите в областта на здравеопазването по време на българското председателство през 2018 г.“ За усвояването на средства по оперативни програми на ЕС и от други донори обаче ще отговаря друга нова дирекция – „Международни проекти и електронно здравеопазване“., а двата ресора са обединени, защото според кабинета въвеждането на електронното здравеопазване зависи от успешното изпълнение на проекти.

Това са част от промените в Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, които Министерският съвет прие на днешното си заседание. С новия правилник се обособяват тези и още няколко нови дирекции във ведомството, а други се обединяват и трансформират.

Целта на актуализирания правилник е да се „оптимизира и повиши ефективността на работа на администрацията във ведомството, тъй като са констатирани дублиращи се и разпокъсани функции между административни звена на МЗ, както и щатна численост, която не е съобразена с обема на възложените дейности и с приоритетите на министерството към настоящия момент“, посочват от правителствената пресслужба.

Всички дейности, които имат административно-технически стопански характер, се обединяват в една дирекция, наречена „Административни дейности“. Също така разходите по правните и протоколните дейности вече ще се покриват от бюджета на общата, вместо от специализираната администрация.

Дейностите по обществените поръчки обаче ще се обособят в друго отделно звено, защото работата по тях е по-специфична и изисква специалното правомощие на министъра, пише в новия правилник.

Друга нова самостоятелна дирекция – „Промоция и профилактика на болести и зависимости“ – ще концентрира дейностите по създаване и изпълнение на държавни политики за превенция и лечение на социално-значими болести като СПИН и туберкулоза. Създаването на дирекцията е в изпълнение на приоритетите, залегнали в основата на коалиционното споразумение на правителството за интегриран подход към зависимостите, изтъкват от МС.

Източник: http://www.dnevnik.bg

Добавете коментар