Медицинският одит проверява касата

Медицинският одит проверява касата
Сред плановите инспекции на агенцията попадат и 9 болници
Медицинският одит проверява касата
Сред плановите инспекции на агенцията попадат и 9 болници

Медицинският одит ще провери работата на Националната здравноосигурителна каса. Инспецията е част от графика на агенцията с планови проверки за втората половина на годината. Целта на одита ще е да установи как касата е изпълнила отговорността си през миналата година при предоставянето на основния пакет с медицински дейности и лекарства, който финансира.

Освен това служителите на ИАМО ще проверят дейността и на шест регионални каси. Това ще са поделенията в Стара Загора, Кюстендил, Благоевград, Русе, Варна и Бургас. Инспектори ще проследят и дейността на два частни застрахователни фонда – „Европейска ЗОК“ и „Здравноосигурителен институт“. Целта на инспекциите при тях ще е да се види дали са спазили договорите си при предоставяне на застрахователните услуги на пациентите.

В плановите проверки на ИАМО попадат и девет болници. Това са „Бургасмед“, „Токуда“, „Авис Медика“, „Св. Врач“, СБР, УМБАЛ „Св. Марина“, „Д-р Николай Василев“, „Мари“, „Стайков и син“. При част от лечебните заведения инспекторите ще видят дали болниците са отстранили констатирани нередности в предишни одити, а при други ще се види цялостната дейност и структура на лечебните заведения. В „Св. Марина“ пък тема на проверката ще е дали се спазват медицинските ръководства при употребата на онкомедикаменти. Всички инспекции трябва да завършат до края на годината.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply