68 нови лекарства в онкологията

68 нови лекарства в онкологията
Над 600 молекули са в напреднал стадий на разработка, отчитат от IMS
68 нови лекарства в онкологията
Над 600 молекули са в напреднал стадий на разработка, отчитат от IMS

Онкологичните заболявания са сред първенците както по разпространение, така и по смъртност. Добрата новина обаче е, че иновациите в тази сфера се развиват с бърза скорост. Само за последните пет години – от 2011 до 2016-а, са одобрени за употреба 68 нови лекарства за 22 индикации, отчитат от световната анализатроска компания QuintilesIMS.

Най-голяма част от тях са за лечение на лимфом, левкемия, меланома, рак на белия дроб и простатата. Много от тези медикаменти в последствие са добили и нови индикации за употреба.

Това води до по-добро лечение на онкологичните заболявания, но и до значително нарастване на разходите за тях. Те са се увеличили с 22 милиарда долара за пет години и са достигнали 113 млрд. долара през миналата година, отчитат от анализаторската компания. Основните причини за ръста на разходите обаче са не само навлизането на новите терапии, но и комбинирането им с други, по-стари.

Достъпът до иновативните обаче продължава да бъде неравнопоставен в различните точки на света. Доказателство за това са и отделяните средства за тях. 46% от разходите за онкология в света през миналата година са направени в САЩ. Друго доказателство за неравнопоставения достъп е фактът, че при над 20 държави, включени в анализа на компанията за изминалите пет години, повече от половината нови лекарства са били регистрирани само в осем страни. САЩ отново е лидер и в това отношение, тъй като там са били пуснати 37 от новите молекули. Това обаче означава, че достъпът до иновативни лекарства е проблем дори в развитите държави, заключават от IMS.

Онкологията остава сред водещите сфери в научноизследователската работа на фармацевтичните производители. Над 600 са молекулите в късни стадии на проучване, като 90% от тях са таргетни терапии, отчитат от анализаторската компания. В същото време, по-новите терапевтични възможности, основани на сегментирането на пациентите чрез биомаркери, ще допринесе за комплекността на лечението им. Стига те да са достъпни във всяка страна.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply